Sổ Đỏ Có Công Chứng Được Không? Giá Trị Pháp Lý Của Sổ Đỏ Công Chứng

Sổ đỏ có công chứng được không? Giá trị pháp lý của sổ đỏ khi được công chứng là gì? NT International Law Firm sẽ giải đáp chi tiết về vấn đề này cho bạn.

Sổ đỏ là gì ?

Sổ đỏ là một thuật ngữ mà người dân thường sử dụng để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Được định nghĩa tại 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Xem thêm: 

Công chứng là gì ?

  • Khái niệm công chứng:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

  • Bản sao công chứng:

Bản sao công chứng là bản sao được sao chụp từ bản chính có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính được cơ quan có thẩm quyền xác nhận có tính chính xác như bản chính. 

Sổ đỏ có công chứng được không?

Bản sao sổ đỏ có công chứng

Bản sao công chứng của sổ đỏ có tác dụng trong một số trường hợp thay thế bản chính trong một số trường hợp nhất định. Pháp luật công nhận nội dung bản sao thể hiện trên giấy có nội dung đầy đủ so với sổ đỏ gốc.

Giá trị pháp lý của bản sao sổ đỏ có công chứng

Căn cứ theo Điều 5 Luật Công chứng và Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng, ta thấy được giá trị pháp lý của sổ đỏ có công chứng như sau:

Sổ đỏ công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Sổ đỏ được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.   

Bản sao sổ đỏ có công chứng được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bản sao sổ đỏ có công chứng  được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định 23/2025/NĐ-CP có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định 23/2025/NĐ-CP này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Vừa rồi NT International Law Firm đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về việc sổ đỏ có công chứng được không. Trường hợp Quý Đọc giả vẫn còn nhiều điều cần giải đáp thì hãy liên hệ với Dịch vụ tư vấn Luật đất đai của chúng tôi để được đội ngũ luật sư chuyên môn tư vấn chi tiết đối với trường hợp mà bạn gặp phải nhé.

Rate this post

NT INTERNATIONAL LAW FIRM