Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực chuyên sâu trong việc bảo vệ những sản phẩm được tạo ra bởi chất xám của con người. Đây là một lĩnh vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với những đối tượng gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; cá nhân và tổ chức nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của Luật Sở hữu trí tuệ và những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, những cá nhân và tổ chức đó cần phải chuẩn bị cho mình sự trợ giúp của luật sư để có thể bảo vệ được những quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Vì vậy, khi gặp bất cứ vướng mắc gì liên quan đến sở hữu trí tuệ thì bạn có thể liên lạc với đội ngũ luật sư sở hữu trí tuệ của NT INTERNATIONAL LAW FIRM.

Các vấn đề về sở quyền hữu trí tuệ cần lưu ý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009, 2019) bảo vệ các đối tượng như quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 
 • Quyền tác giả (theo khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2015) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc đang sở hữu. 
 • Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể tại Điều 14, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019). 
 • Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với các hoạt động liên quan đến cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.
 • Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh mà họ sáng tạo hoặc sở hữu, cùng với quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
 • Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức hay cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình phát hiện hoặc chọn tạo và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Cần lưu ý rằng dù đã bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước thì các quyền đó sẽ không tự động được bảo hộ ở nước ngoài. Nguyên tắc này được gọi là “quyền có tính lãnh thổ”. Chúng thường được bảo hộ trong lãnh thổ một nước hoặc trong lãnh thổ một khu vực nơi đăng ký và nhận được sự bảo hộ. 

Tuy nhiên, nguyên tắc này có các ngoại lệ như ở một số nước, nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua việc sử dụng hay một số quyền không yêu cầu tuân thủ theo những thủ tục hành chính để có được sự bảo hộ về quyền tác giả và các quyền có liên quan.

Khi nào nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ?

Ngày nay, sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ. Vậy nên bảo hộ tài sản trí tuệ của cá nhân, tổ chức sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối với tài sản mà họ đã sáng tạo ra. Ngoài ra, bảo vệ sở hữu trí tuệ góp phần giảm thiểu những rủi ro của cá nhân, tổ chức.

Vì thế nên, cá nhân tổ chức nên có sự hỗ trợ của luật sư trong việc trợ giúp họ xác định bảo vệ tài sản trí tuệ. 

Cụ thể, nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ trong những trường hợp sau: 

 • Khi bạn muốn đăng ký, bảo vệ hoặc quản lý quyền sở hữu trí tuệ của bạn, chẳng hạn như đăng ký thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bản quyền cho tác phẩm sáng tạo của mình. 
 • Khi bạn muốn tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như hợp đồng cấp phép, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc hợp đồng bảo mật thông tin. 
 • Khi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình khỏi vi phạm hoặc xâm phạm từ phía bên thứ ba, như việc giải quyết tranh chấp thương mại hoặc kiện tụng về sở hữu trí tuệ. 
 • Khi cần tìm kiếm thông tin về quyền sở hữu trí tuệ của bản thân hoặc của bên thứ ba để đảm bảo rằng bạn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. 
 • Khi có nhu cầu được luật sư tư vấn về chiến lược quản lý sở hữu trí tuệ của bản thân, bao gồm cả bảo vệ và tăng cường giá trị của sở hữu trí tuệ của bạn. 

Trong các trường hợp này, việc thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ sẽ giúp bạn có thể đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu rủi ro trong quá trình quản lý và bảo vệ sở hữu trí tuệ của bạn.

Khi nào nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Khi nào nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Vai trò của luật sư trong các vấn đề thuộc quyền sở hữu trí tuệ

Luật sư có nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, thiết kế, tên thương mại,…đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp khách hàng tránh các rủi ro, thiệt hại không cần thiết. 

Vai trò của luật sư trong các vấn đề thuộc quyền sở hữu trí tuệ rất quan trọng. Dưới đây là một số vai trò chính của luật sư trong lĩnh vực này: 

 • Luật sư sở hữu trí tuệ có trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá và thu thập thông tin về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả đăng ký bảo hộ và sử dụng sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 • Luật sư sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng, bao gồm cả bảo vệ trước vi phạm từ bên thứ ba. 
 • Luật sư sở hữu trí tuệ sẽ tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ như hợp đồng cấp phép, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp đồng bảo mật thông tin. 
 • Luật sư sở hữu trí tuệ có vai trò giúp đỡ khách hàng giải quyết các tranh chấp và xung đột liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả việc tham gia vào các phiên tòa và trọng tài. 
 • Luật sư sở hữu trí tuệ cũng có nhiệm vụ cung cấp cho khách hàng các tư vấn và chiến lược quản lý sở hữu trí tuệ, giúp khách hàng bảo vệ và tăng cường giá trị của sở hữu trí tuệ của họ. 
Vai trò của luật sư trong các vấn đề thuộc quyền sở hữu trí tuệ

Vai trò của luật sư trong các vấn đề thuộc quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Công việc luật sư sở hữu trí tuệ tại NT INTERNATIONAL LAW FIRM sẽ thực hiện

Soạn thảo các loại đơn tố tụng

 NT INTERNATIONAL LAW FIRM hỗ trợ tư vấn để khách hàng soạn thảo các loại đơn sau:

 • Soạn đơn từ, công văn liên quan
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục theo yêu cầu
 • Các loại văn bản khác
Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ

 • Rà soát hồ sơ,  nghiên cứu thông tin về vụ việc, chỉnh sửa và xem xét sao cho phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;
 • Nghiên cứu, xác định căn cứ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ;
 • Chuẩn bị liên hệ , làm việc với các bên trong việc giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện tham gia đối thoại trong các tranh chấp;
 • Đại diện khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng;
 • … 

Các lĩnh vực tư vấn

Tư vấn cho khách hàng

 • Tư vấn hỗ trợ đăng ký bản quyền bao gồm: Ấn phẩm in và trực tuyến, Tài liệu quảng cáo, Phần mềm máy tính, Quyền phát sóng và các quyền liên quan, …
 • vấn bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin bí mật khác trong hoạt động kinh doanh và các giao dịch
 • Tư vấn hỗ trợ xin cấp bằng sáng chế.

luật sư về quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ theo sự vụ

 • Tư vấn về đăng ký bản quyền: Bao gồm các loại phần mềm máy tính, tài liệu quảng cáo, quyền phát sóng,… 
 • Tư vấn về quy trình tra cứu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và quốc tế. 
 • Tư vấn về thủ tục giải quyết vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh.
 • Tư vấn về phương pháp bảo vệ thông tin mật và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và giao dịch cụ thể, bao gồm các hợp đồng và thỏa thuận bảo mật.
 • Tư vấn về phương hướng thương lượng, thỏa thuận và giải giải quyết các tranh chấp.
 • Tư vấn khởi kiện, khiếu nại và tố cáo các quyết định và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Các dịch vụ soạn thảo đơn từ và văn bản, cũng như các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ thường xuyên cho doanh nghiệp

 • Tư vấn, soạn thảo đơn từ và các thủ tục hành chính như đăng ký văn bằng bảo hộ và đăng ký bản quyền theo yêu cầu khách hàng. 
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Đại diện doanh nghiệp lên phương án và tham gia quá trình tố tụng, đàm phán, thương lượng với các bên liên quan. 
 • Liên hệ cơ quan Nhà nước và các bên liên quan liên quan đến sở hữu trí tuệ. 
 • Cập nhật, rà soát pháp lý định kỳ đối với các hoạt động của doanh nghiệp để đảm bảo tính pháp lý và hạn chế rủi ro. 
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến sở hữu trí tuệ theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Quy trình dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ tại NT INTERNATIONAL LAW FIRM

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các yêu cầu của khách hàng.

Bước 2: Hội đồng luật sư đánh giá khả năng hỗ trợ và báo phí dịch vụ cho khách hàng.

Bước 3: Khách hàng và Luật NT INTERNATIONAL LAW FIRM ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận.

Bước 4: Luật sư chuyên môn sẽ phụ trách nghiên cứu và thực hiện các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện những công việc cần làm tại tòa án các cấp.

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách trực tiếp thông báo tiến độ xử lý tại tòa án cho khác hàng và tiếp tục tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp hoàn toàn được giải quyết.

Quy trình dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ tại NT INTERNATIONAL LAW FIRM

Quy trình dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ tại NT INTERNATIONAL LAW FIRM

Chi phí

Vì những vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ có nhiều tính chất phức tạp, nên dịch vụ luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ không có chi phí cụ thể. Khách hàng cần trao đổi trực tiếp để luật sư có thể đánh giá và đưa ra mức giá phù hợp.

Căn cứ vào Luật Luật sư 2006 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, NT INTERNATIONAL LAW FIRM sẽ xem xét và miễn phí các dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

 • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn;
 • Người cao tuổi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;
 • Người khuyết tật có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn;
 • Các vụ án có dấu hiệu oan sai mà người dân có hoàn cảnh khó khăn không có chi phí theo đuổi công lý.

Vì sao phải chọn NT INTERNATIONAL LAW FIRM?

Luật NT INTERNATIONAL LAW FIRM là một trong số các công ty luật hàng đầu, chuyên cung cấp dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ. Với sứ mệnh “Chất lượng – Uy tín – Bảo mật”, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi và giữ bí mật tuyệt đối thông tin của khách hàng. Chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp các chi phí dịch vụ rõ ràng, minh bạch và cụ thể nhất.

Với đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu rộng về văn hóa, tập quán Việt Nam và các quy định pháp luật thế mạnh của chúng tôi là Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp pháp lý chuyên nghiệp và hướng đến việc hỗ trợ khách hàng vượt qua những vướng mắc về tâm lý khi phải đối mặt với những tranh chấp dai dẳng về cả tài sản lẫn nhân thân.

Liên hệ ngay với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với NT INTERNATIONAL LAW FIRM qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể đối với trường hợp của bạn.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM