Văn bản pháp luật

luật lao động về nghỉ việc

Luật lao động quy định rất rõ về quyền của người lao động trong việ...

luật lao động về nghỉ thai sản

Bộ luật lao động 2019 Điều 37. Trường hợp người sử dụng lao động không đượ...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – ...

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – ...

luật an toàn vệ sinh lao động

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ...