Thu hồi nợ, hay còn được gọi là quản lý và xử lý các khoản vay, là một trong những vấn đề được cá nhân và doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Việc lập công văn thu hồi công nợ quá hạn là quy trình quan trọng để ghi chép và thông báo về việc đòi nợ từ cá nhân hoặc tổ chức. Mẫu công văn này cung cấp thông tin chi tiết về bên đòi nợ, bên nợ, và đề xuất thời hạn cụ thể để thanh toán nợ. Để có cái nhìn sâu hơn về mẫu công văn thu hồi nợ quá hạn, bạn có thể tìm đọc bài viết dưới đây từ NT INTERNATIONAL LAW FIRM.

Công văn thu hồi công nợ là gì?

Công nợ đề cập đến tất cả các khoản tiền mà một đơn vị hoặc tổ chức phải thu hoặc trả trong một khoảng thời gian nhất định. Nó bao gồm các khoản tiền phải thu từ khách hàng, phải trả cho người bán, các khoản tạm ứng và các khoản tiền mà đơn vị phải thu hoặc trả trong các giao dịch khác.

Công văn thu hồi công nợ là gì?

Công văn thu hồi công nợ là gì?

Công văn, là một dạng văn bản hành chính thông dụng, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan. Đây được xem như là công cụ chính thức để truyền đạt thông tin giữa các cấp trong cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cấp trên, cấp dưới và công dân. Công văn đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất các hoạt động thông tin và giao dịch, phục vụ chức năng và nhiệm vụ của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Trái ngược với nhiều loại văn bản khác, công văn thường tập trung vào một chủ đề cụ thể, trình bày nội dung một cách ngắn gọn và súc tích nhất về yêu cầu hoặc tổ chức cần thực hiện. Trong trường hợp công văn thu hồi công nợ, nó được sử dụng để ghi chép thông tin liên quan đến việc đòi nợ một cách chính xác và hợp pháp.

Nội dung của công văn thu hồi công nợ quá hạn

Xử lý nợ là một trong những vấn đề quan trọng mà cá nhân và doanh nghiệp thường đặt lên hàng đầu trong quản lý tài chính. Trong quá trình này, việc sử dụng công văn đòi nợ là một phương tiện chính để ghi chép và giao tiếp về các khoản nợ từ cá nhân hoặc tổ chức. Công văn đòi nợ cung cấp thông tin chi tiết về bên đòi nợ, bên nợ và đề xuất cụ thể, bao gồm cả thông báo về việc trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nội dung của công văn thu hồi công nợ quá hạn

Nội dung của công văn thu hồi công nợ quá hạn

Ngược lại, mẫu công văn thu hồi nợ được tạo ra để ghi chép quá trình thu hồi nợ. Trong nội dung của nó, phải bao gồm đầy đủ các phần quan trọng liên quan đến việc thu hồi nợ một cách chi tiết và rõ ràng. Điều này đòi hỏi công văn phải chứa đựng các thông tin cụ thể và quan trọng như:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Địa danh và thời gian gửi công văn.
 • Tên cơ quan chủ quản và cơ quan ban hành công văn.
 • Chủ thể nhận công văn (cơ quan hoặc cá nhân).
 • Số và ký hiệu của công văn.
 • Trích yếu nội dung.
 • Nội dung công văn.
 • Chữ ký, đóng dấu.
 • Nơi gửi

Phần mở đầu

Trong phần này, lý do viết Công văn và mục tiêu cụ thể của nó sẽ được đề cập. Công văn này cũng có chức năng hướng dẫn và đôn đốc cấp dưới để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyên môn diễn ra đúng cách và tránh sai sót không cần thiết trong thực tế làm việc.

Phần nội dung

 • Phần này bao gồm việc phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp và rút ra kết luận. Công văn không chỉ nêu rõ quan điểm và thái độ của cơ quan gửi, mà còn đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách giải quyết vấn đề đó. Thông thường, nội dung của công văn được chia thành ba phần:
 • Đặt vấn đề: Trình bày tình hình hoặc vấn đề cụ thể mà Công văn muốn giải quyết, cung cấp các dẫn chứng và thông tin để minh họa vấn đề.
 • Giải quyết vấn đề: Đề xuất các giải pháp hoặc hướng dẫn cụ thể để giải quyết vấn đề đã đặt ra. Trình bày các bước thực hiện, kế hoạch hành động và các chính sách liên quan.
 • Kết luận vấn đề: Tóm gọn những điểm chính và kết luận, chỉ ra những lợi ích dự kiến sau khi vấn đề được giải quyết.

Ký và nêu rõ họ tên

Cuối cùng, để đảm bảo tính chính thức và uy tín của Công văn, người ký nên ghi rõ họ tên và chức vụ của mình dưới chữ ký của mình. Điều này là quan trọng để xác nhận nguồn gốc và trách nhiệm đối với nội dung của văn bản.

Mẫu công văn thu hồi công nợ quá hạn

Qúy khách có thể tham khảo mẫu công văn thu hồi nợ quá hạn sau:

Mẫu công văn đòi nợ dùng cho doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………,ngày….tháng….năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa ……. và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ theo quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị vào ngày … tháng … năm …

Theo các điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng … ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

Vậy chúng tôi đề nghị quý cơ quan thanh toán … % giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản:

Công ty………………………………………………………………………………….………………………………………………………

Số tài khoản:…………. tại Ngân hàng……….. Chi nhánh……..………………….………………………………………………………

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan sau khi nhận được công văn đòi nợ này.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn đòi nợ cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày…. tháng…. năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà……………………………………………………………………..…………………………………………………………

CMTND/CCCD số:…………..do Công an thành phố…….cấp ngày …./…/…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./…. ký giữa Ông ….và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày…..tháng…năm….

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ……vẫn không có thanh toán đủ khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông …. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đòi nợ này, Ông ……. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông ……… phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Những câu hỏi thường gặp

Sau khi gửi công văn mà chưa trả nợ thì có bị kiện không?

Trong trường hợp mà một doanh nghiệp đã gửi công văn đòi nợ với số tiền quá hạn và bên nợ không hề thể hiện ý định hợp tác hoặc thanh toán đầy đủ theo hợp đồng, doanh nghiệp có thể chọn lựa con đường pháp lý. Bằng cách này, họ có thể đưa vấn đề này ra tòa án để tìm kiếm sự giúp đỡ từ hệ thống pháp luật. Mục tiêu là thu hồi các tài sản mà họ có quyền theo đúng hợp đồng mà bên nợ đã vi phạm.

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Công ty Luật NT INTERNATIONAL LAW FIRM có cung cấp dịch vụ tư vấn về Mẫu công văn thu hồi nợ quá hạn không?

Hiện tại công ty luật uy tín và có các văn phòng luật sư cũng như cộng tác viên khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, công ty thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về Mẫu công văn uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ của NT INTERNATIONAL LAW FIRM

Chúng tôi hiểu rằng việc viết công văn theo đúng quy định của pháp luật là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chính xác và cẩn trọng. Đó chính là lý do tại sao NT INTERNATIONAL LAW FIRM ra đời, để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng với dịch vụ viết công văn chất lượng và đáng tin cậy.

 • Với đội ngũ luật sư xuất sắc và chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết viết công văn thu hồi nợ quá hạn một cách chính xác và chuẩn mực, giảm thiểu mọi rủi ro đối với khách hàng. Quý khách chỉ cần cung cấp thông tin cần thiết, còn lại mọi công việc viết công văn sẽ được chúng tôi đảm nhiệm.
 • Chúng tôi cam kết với quý khách về thời gian thực hiện nhanh chóng mà không làm mất thời gian quý báu của bạn và không gây ra lãng phí tiền bạc không cần thiết. Chi phí của dịch vụ chúng tôi luôn được thông báo từ đầu, không có bất kỳ chi phí phát sinh nào khác ngoài chi phí đã được thống nhất.
 • Sự bảo mật thông tin của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì tuyệt đối tính riêng tư và an toàn cho mọi thông tin mà bạn cung cấp. 

Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin về công văn thu hồi nợ quá hạn mới nhất cho năm 2023. Nếu quý vị hoặc tổ chức của quý vị quan tâm hoặc có bất kỳ nhu cầu nào liên quan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 090.252.4567 để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM