Tỷ lệ bao phủ nợ xấu như một thước đo khả năng phòng thủ của một ngân hàng trước rủi ro nợ xấu. Đây là một công cụ được sử dụng bởi các ngân hàng và nhà đầu tư. Bài viết sau đây NT International Law Firm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì cũng như công thức xác định tỷ lệ này nhé!

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì?

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là tỷ lệ được các ngân hàng sử dụng để đánh giá khả năng phòng thủ của mình trước những rủi ro liên quan đến các vấn đề về nợ xấu.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì

Các ngân hàng thường sử dụng tỉ lệ bao phủ nợ xấu để theo dõi và quản trị các rủi ro khi cho vay. Khi cho vay, ngân hàng rất dễ đối mặt với các nguy cơ không thể thu hồi khoản nợ nếu người đi vay không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán sau 90 ngày so với thời hạn sẽ dẫn đến khoản nợ xấu cho ngân hàng.

Tỷ lệ nợ xấu tuy chỉ mang tính tương đối nhưng nó vẫn là một công cụ hữu ích để đánh giá khả năng dự phòng rủi ro nợ của một ngân hàng cụ thể.

Công thức xác định tỷ lệ bao phủ nợ xấu

Để tính tỷ lệ bao phủ nợ xấu, bạn có thể thực hiện dựa trên công thức:

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu = Số dư dự phòng nợ xấu/Tổng dư nợ xấu

Trên thực tế, các ngân hàng Việt Nam thường không tách bạch về khoản dự phòng nợ xấu trong các báo cáo, do đó người ta có thể sử dụng tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn để theo dõi. Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn sẽ được tính là:

Tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn= (Dự phòng cụ thể + Dự phòng chung)/Tổng nợ quá hạn

Trong đó: 

  • Dự phòng cụ thể: Khoản tiền dùng để dự phòng cho những tổn thất có khả năng xảy ra đối với từng tài sản cụ thể với những rủi ro tương ứng. Khoản dự phòng này được tính bằng cách lấy các tài sản có rủi ro nhân với tỷ lệ trích lập tương ứng.
  • Dự phòng chung: Khoản tiền dùng để dự phòng cho các tổn thất có thể xảy ra nhưng chưa xác định cụ thể. Số tiền dự phòng chung phải được tính bằng 0,75% tổng số dư các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 trừ các khoản tiền gửi, mua bán trái phiếu,… theo quy định của pháp luật.
  • Tổng nợ quá hạn: Tổng số nợ tính cả gốc lẫn lãi mà người đi vay chưa thể thanh toán.

Tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn thường được chia thành từng nhóm nợ khác nhau với tỷ lệ trích lập dự phòng khác nhau: Nhóm 1: 0%, Nhóm 2: 5%, Nhóm 3: 20%, Nhóm 4: 50% và Nhóm 5: 100%.

Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cho biết điều gì?

Khi tính toán và theo dõi tốt tỷ lệ bao phủ nợ xấu, các ngân hàng sẽ kiểm soát được khả năng phòng thủ của mình, tránh gây ra những tổn thất lớn nếu không có biện pháp dự phòng ban đầu. Vì nợ xấu là một vấn đề khó giải đối với các ngân hàng hiện nay.

Khi nợ xấu xảy ra, ngân hàng có thể trích lập khoản dự phòng để bù đắp. Nhờ đó mà các hoạt động của ngân hàng vẫn được đảm bảo diễn ra bình thường.

Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cho biết điều gì

Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu có thể được coi như một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư khi đưa tiền vào nhóm ngành ngân hàng. Tuy nhiên, để tính toán được tỷ lệ này, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có những kiến thức về nguyên tắc kế toán và phân loại nợ. Do đó, nhà đầu tư nên tập trung hơn vào những số liệu hoạt động thực tế của ngân hàng đó để có thể đánh giá được khoản dự phòng và khả năng đối phó với rủi ro của họ.

Hy vọng bài viết trên đây của NT International Law Firm giúp bạn hiểu hơn về tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì và công thức tính tỷ lệ, để từ đó có những đánh giá rủi ro liên quan đến vấn đề nợ xấu.

Tham khảo:

Vay tín chấp không trả được nợ có bị khởi kiện ra tòa?

Dịch vụ Luật sư tư vấn thu hồi nợ

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM