Ngày nay, thành lập doanh nghiệp là một trong những dịch vụ sôi động phổ biến nhất trên thị trường dịch vụ pháp lý. Khi Doanh nghiệp muốn hoạt động và phát triển tốt thì phải dựa trên các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc về nguồn lực trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tất cả các nguồn lực cốt lõi như nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, công nghệ, sản phẩm trí tuệ, bí quyết kinh doanh,… đều được xây dựng có sự ràng buộc pháp lý,… Để xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ cho các nguồn lực doanh nghiệp, doanh nghiệp phải điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật để phục vụ tốt cho quá trình kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu đó NT International Law Firm cung cấp dịch vụ tư vấn Luật Doanh nghiệp bởi đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, luôn có thái độ nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả, nhanh chóng. Cùng với phương châm hoạt động là “Chất lượng – Uy tín – Bảo mật” luôn tạo niềm tin cho quý doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn chú trọng đến việc nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho nhân viên.

Khi nào nên thuê dịch vụ Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp?

Đội ngũ Luật sư tại NT International Law Firm với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, chúng tôi hiểu được rằng việc tư vấn pháp luật luật cho doanh nghiệp là rất cần thiết, đòi hỏi những người có chuyên môn cao. Chúng tôi đã giúp khách cho khách hàng giải quyết những công việc từ đơn giản đến phức tạp. Chúng tôi am hiểu và kinh nghiệm trong mảng Luật Doanh nghiệp, cùng với sự thấu hiểu điều kiện của khách hàng, kiến tạo các tư vấn và giải pháp phù hợp. Tư vấn nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Bảo mật tài liệu và thông tin của doanh nghiệp.

Tư vấn luật doanh nghiệp

Vai trò của Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp

Luật sư giúp doanh nghiệp giải quyết các thủ tục pháp lý. Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp hầu hết đều nhắm tới mục tiêu đó là hoàn thiện cho doanh nghiệp những thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của nội bộ doanh nghiệp và thủ tục liên quan đến các cơ quan nhà nước, quý khách hàng. Đó là:

Trong nội bộ doanh nghiệp: Luật sư tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế hoạt động hoạt động chung của doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của nhân viên, tư vấn về luật thuế giá trị gia tăng,…

Thủ tục liên quan đến các cơ quan nhà nước: Luật sư tư vấn sẽ giải đáp những câu hỏi thắc mắc của doanh nghiệp về vấn đề pháp lý khi đăng ký kinh doanh, mã số thuế, các hợp đồng giữa doanh nghiệp và khách hàng nước ngoài, liên kết kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam,… đảm bảo phù hợp theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Luật sư tư vấn giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp. Mỗi doanh nghiệp đều sẽ có tranh chấp, vướng mắc nội bộ hoặc tranh chấp hợp đồng . Để đảm bảo công bằng quyền lợi của các bên theo quy định của pháp luật, giải quyết nhanh chóng không mất nhiều thời gian thì vai trò của luật sư tư vấn trong trường hợp này rất quan trọng. 

Trong đó có 3 loại tranh chấp phổ biến là tranh chấp nội bộ, tranh chấp với khách hàng và cuối cùng là tranh chấp với cơ quan nhà nước.  

Luật sư doanh nghiệp giúp hạn chế được những rủi ro pháp[ lý cho doanh nghiệp. Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp nếu được thuê tư vấn cho doanh nghiệp từ khi mới thành lập thì sẽ đảm bảo mọi thủ tục pháp lý của doanh nghiệp đều phù hợp với các quy định của pháp luật. Khi cơ quan nhà nước kiểm tra, doanh nghiệp sẽ hạn chế được thấp nhất những rủi ro về xử phạt vi phạm các thủ tục hành chính. Những kế hoạch mới của doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục pháp lý nếu được luật sư tư vấn sớm thì sẽ có nhiều giải pháp phù hợp nhất, hạn chế được rủi ro trong quá trình thực hiện.

Khi doanh nghiệp xảy ra vấn đề phát sinh, luật sư sẽ tư vấn những giải pháp phù hợp trong từng hoàn cảnh, đảm bảo giải quyết được vấn đề, giảm chi phí thấp nhất lại phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thể hiện việc nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tư vấn luật doanh nghiệp

Cuối cùng việc có luật sư tư vấn thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Nhờ vào việc này có thể gây ấn tượng tốt đối với khách hàng. Sự chuyên nghiệp thể hiện trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và là người có thể đứng ra bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại Tòa án. Với những thương vụ quan trong, trong quá trình đàm phán có mặt của đội ngũ luật sư tư vấn, am hiểu pháp luật thì hạn chế được những rủi ro pháp lý và thiệt hại. Điều này khiến cho chủ doanh nghiệp cảm thấy tự tin và an tâm hơn. Có luật sư tư vấn riêng cho doanh nghiệp sẽ có thể hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi khi doanh nghiệp cần, nếu sử dụng luật sư mà không kí kết hợp đồng sẽ không thuận tiện.

Dịch vụ Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp tại NT International Law Firm

Các lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, hình thức kinh doanh;
 • Tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp, hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc hạn chế kinh doanh;
 • Tư vấn tổ chức nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo quy chế, điều lệ công ty
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ pháp lý của các thành viên cổ đông công ty
 • Tư vấn xác định vốn điều lệ và vốn pháp định
 • Tư vấn đặt tên doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp luật về thủ tục xin cấp Giấy phép con 
 • Soạn thảo các văn bản liên quan cùng với các tài liệu khách hàng cung cấp để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép
 • Thay mặt khách hàng, nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép tại các Cơ quan chức năng
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản thỏa thuận và hoàn thiện các thủ tục ban đầu đối với các cổ đông, các thành viên với nhau hoặc giữa chủ doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp.
 • Tư vấn, hoàn thiện về pháp chế nội bộ doanh nghiệp: các quy trình làm việc, các quy chế cần có theo quy định, các biểu mẫu làm việc, quyết định bổ nhiệm…

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh. 

 • Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên/cổ đông doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện;

Tư vấn tạm ngừng kinh doanh, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.

 • Tư vấn thủ tục họp để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
 • Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Tư vấn phương phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty sáp nhập;
 • Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập;
 • Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty;
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty;
 • Rà soát sổ sách kế toán;
 • Quyết toán giải thể;
 • Tiến hành thủ tục khóa Mã số thuế;
 • Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh;

Ngoài ra còn có các loại tư vấn về thủ tục chính, giấy phép trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh…

Chi phí

Mức phí hợp lý và linh động tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp. Bởi vì tư vấn về những vấn đề khác nhau, vì thế, để xác định mức phí tư vấn, chúng tôi cần xác định vấn đề cụ thể của mỗi khách hàng. Tùy vào từng trường hợp cụ thể của vụ việc mà phí dịch vụ Luật sư khác nhau. 

Tuy nhiên, căn cứ tính mức thù lao của luật sư: nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý, thời gian và công sức của luật sư được sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý, kinh nghiệm, uy tín của luật sư. 

Do đó, quý khách hàng cần phải trao đổi trực tiếp với luật sư tại NT International Law Firm và hình thức thanh toán đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Vì sao nên chọn NT International Law Firm?

NT International Law Firm là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong đó có Luật Doanh nghiệp. Với sứ mệnh là cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với các giải pháp pháp lý tối ưu, an toàn cho khách hàng bằng chuyên môn.

Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho Quý khách hàng. Tại NT International Law Firm, chúng tôi mang đến một phương châm hoạt động “Chất lượng – Uy tín – Bảo mật” luôn tạo niềm tin cho quý doanh nghiệp. Chúng tôi luôn liên tục nghiên cứu các văn bản pháp luật mới nhất về cả mảng luật và luôn chú trọng đến việc nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức mọi mặt cho nhân viên. 

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý; chuyên viên thuế; kế toán chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm, có tư cách đạo đức cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc NT International Law Firm cam kết cung cấp Quý những dịch vụ tốt nhất cho Quý Doanh nghiệp.

Hiện nay, các Công ty đối tác luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp của NT International Law Firm. NT International Law Firm tự tin đảm nhận vai trò Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp cho Quý khách hàng.

Vui lòng liên hệ với NT INTERNATIONAL LAW FIRM qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể đối với trường hợp của bạn.

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM