Tư vấn doanh nghiệp là một dịch vụ rất quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến sự thành công, phát triển và quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp. Vậy tư vấn doanh nghiệp là gì? Mang lại những lợi ích ra sao? Hãy cùng NT International Law Firm tìm hiểu về dịch vụ tư vấn doanh nghiệp trong bài viết sau đây.

Tư vấn doanh nghiệp là gì?

Tư vấn doanh nghiệp là dịch vụ giúp giải quyết mọi thắc mắc và cung cấp các giải pháp liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, quản lý thuế, kế toán, vấn đề pháp lý và nhiều khía cạnh khác. Mục tiêu của tư vấn doanh nghiệp là hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, phát triển bền vững và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ với Nhà Nước hoặc hợp thức hóa hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. 

Hiện nay, tư vấn doanh nghiệp đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp để nhận sự hỗ trợ và hướng dẫn liên quan đến việc tư vấn thành lập công ty, tư vấn về tài chính, kế toán thuế và xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến các dự án kinh doanh.

Tư vấn doanh nghiệp là gì?

Tư vấn doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp chuẩn bị thành lập có cần dùng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp không?

Hiên nay, có rất nhiều loại hình tư vấn doanh nghiệp, bao gồm tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn thuế – kế toán, tư vấn tài chính và tư vấn giải thể doanh nghiệp. Mỗi loại hình này đều có vai trò riêng biệt và quan trọng trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Trong số các loại hình tư vấn thì dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp được sử dụng phổ biến nhất. Các đơn vị dịch vụ tư vấn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị cho việc thành lập cho đến cả những vấn đề liên quan đến hoạt động sau khi thành lập để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho doanh nghiệp.

Để giúp bạn tránh phải điều chỉnh các thủ tục sau khi thành lập công ty, dưới đây là một số dịch vụ tư vấn doanh nghiệp mà bạn có thể lựa chọn để hỗ trợ cho quá trình thành lập cũng như vận hành của công ty.

Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp

Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh đóng một vai trò quan trọng khi bạn bắt đầu có ý tưởng kinh doanh. Điều này bởi vì sự lựa chọn của ngành nghề kinh doanh phù hợp sẽ có thể giúp bạn hợp thức hóa các vấn đề về pháp lý, đáp ứng các chứng chỉ ngành nghề yêu cầu, chuẩn bị vốn và xác định chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp sẽ giúp bạn đánh giá và xác định ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất. Nếu ngành nghề kinh doanh đòi hỏi các điều kiện cụ thể, họ sẽ cung cấp giải pháp để chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp trong ngành nghề đó.

Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp

Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp

Tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp

Hiện nay, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp đòi hỏi phải xem xét nhu cầu, khả năng và điều kiện của từng cá nhân, chủ sở hữu. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp tư nhân: Một cá nhân đóng vai trò chủ sở hữu.
  • Công ty TNHH một thành viên: Một cá nhân hoặc một tổ chức đóng vai trò chủ sở hữu (có thể thuê đại diện pháp luật).
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tối thiểu hai cá nhân hoặc tổ chức và không quá 50 cá nhân hoặc tổ chức (có thể thuê đại diện pháp luật).
  • Công ty cổ phần: Tối thiểu ba cá nhân hoặc tổ chức trở lên (có thể thuê đại diện pháp luật).
  • Công ty hợp doanh: Có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty.

Tư vấn xác định vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên hoặc cổ đông cam kết đóng góp và được ghi trong Điều lệ công ty cùng với giấy phép kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, không có quy định cụ thể về số vốn tối thiểu (ngoại trừ trong các ngành nghề yêu cầu số vốn tối thiểu theo quy định pháp luật) hoặc tối đa. Doanh nghiệp có quyền tự quyết về số vốn này và không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hoặc bất kỳ hình thức khác.

Tuy nhiên, quyết định về mức vốn điều lệ không được thực hiện tùy ý, vì nó sẽ có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như hồ sơ năng lực của công ty trong tương lai. Do đó, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác định mức vốn điều lệ phù hợp với điều kiện của ngành nghề kinh doanh, khả năng tài chính, nhằm đảm bảo rằng quyết định này sẽ không gây ra tác động tiêu cực trong tương lai.

Tư vấn xác định vốn điều lệ công ty

Tư vấn xác định vốn điều lệ công ty

Tư vấn đặt tên công ty

Việc đặt tên doanh nghiệp thường sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến các giấy tờ pháp lý, nhưng lại có tác động quan trọng đến sự nhận diện và các quy định pháp luật. Thay đổi tên doanh nghiệp có thể dẫn đến việc điều chỉnh toàn bộ các giấy tờ và thủ tục liên quan khi thành lập công ty. Do đó, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp sẽ hỗ trợ trong việc lựa chọn tên phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

  • Tên tiếng Việt: Tên phải bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng, không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc tên của cơ quan Nhà Nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,… trừ khi có sự chấp thuận từ cơ quan hoặc tổ chức đó.
  • Tên tiếng nước ngoài: Doanh nghiệp có thể sử dụng tên tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng. Khi dịch, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
  • Tên viết tắt: Tên viết tắt có thể được tạo từ tên tiếng Việt hoặc tên tiếng nước ngoài.

Tư vấn người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đứng ra đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp. Họ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn trong các vấn đề liên quan đến tòa án, trọng tài cũng như các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Vì giữ vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên việc chọn người đại diện pháp luật rất là quan trọng và cần được tiến hành cẩn trọng. Người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp cần có kinh nghiệm chuyên môn và khả năng để vận hành các hoạt động của doanh nghiệp, ký kết giấy tờ, thực hiện các thủ tục với các cơ quan Nhà Nước cũng như các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Tư vấn người đại diện pháp luật

Tư vấn người đại diện pháp luật

Tư vấn xác định thành viên và cổ đông góp vốn

Thành viên và cổ đông góp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Sự hòa hợp và thống nhất trong quan điểm và mục tiêu của các thành viên, cổ đông có thể đóng góp một phần quan trọng đến thành công của công ty. Tuy nhiên, việc lựa chọn thành viên và cổ đông góp vốn cũng đòi hỏi tuân thủ các quy định pháp luật.

Do đó, trước khi hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức khác để thành lập công ty, bạn cần xem xét và cân nhắc thật kỹ và đảm bảo rằng quyết định này tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là nơi để liên lạc và tiến hành các giao dịch kinh doanh của công ty. Địa chỉ này được xác định cụ thể, bao gồm thông tin về số nhà, ngách, hẻm, ngõ, tên đường, thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại liên lạc, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Nếu địa chỉ trụ sở chưa có số nhà hoặc tên đường, bạn phải có xác nhận từ địa phương về việc địa chỉ đó chưa có số nhà và tên đường và nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cần lưu ý rằng, theo quy định pháp luật, trụ sở công ty không được đặt tại các khu chung cư hoặc nhà tập thể.

Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở chính

Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở chính

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp là đơn vị có hiểu biết sâu rộng về quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Họ giúp doanh nghiệp thực hiện mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển và hoạt động một cách bền vững.

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp luôn đồng hành, tư vấn cho doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giúp giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp một các chuyên nghiệp, nhanh chóng, đúng pháp luật.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và chi phí

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro và giải quyết các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Điều này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh an toàn và ổn định, tiết kiệm thời gian, chi phí. Do đó, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp thường được coi là “bảo hiểm sức khỏe” của doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên viên tư vấn doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu suất tốt nhất và tạo ra lợi nhuận tối đa.

Bài viết trên đây của NT International Law Firm đã giúp bạn giải đáp thắc mắc tư vấn doanh nghiệp là gì. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM