Trong quá trình tố tụng, luật sư có nhiệm vụ gỡ tội cho bị can, bị cáo, trong khi đó đối diện là cơ quan tiến hàng tố tụng có chức năng buộc tội. Tuy nhiên, về mặt pháp lý để đảm bảo việc giải quyết vụ án được công bằng, đúng pháp luật, tránh xa cách nhìn phiến diện mà chỉ buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng.

Để có luật sư tham gia bào chữa, cần phải làm đơn không? Mẫu đơn mời luật sư bào chữa cần tuân thủ những quy định nào của pháp luật? Hãy cùng NT INTERNATIONAL LAW FIRM tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Mẫu đơn mời luật sư là gì?

Mẫu đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi là mẫu đơn ghi lại thông tin cá nhân hoặc tổ chức muốn có sự đại diện của luật sư để bảo vệ quyền lợi khi tham gia phiên tòa. Đây là một cách để yêu cầu sự hỗ trợ chuyên môn từ luật sư trong các vụ án dân sự, hình sự hoặc hành chính.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

NT INTERNATIONAL LAW FIRM cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như luật sư doanh nghiệp, đăng sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, tư vấn pháp luật thuế, tư vấn luật đất đai và tranh tụng. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 090.252.45667 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Tp.HCM, ngày….. tháng ….. năm ….

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ

Kính gửi: Công ty luật ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………………………..cấp ngày:……………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Trình bày nội dung ngắn gọn)

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM đề cử luật sư(nếu có mời đích danh luật sư thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc vợ, chồng, con, cháu,… tôi) trong giai đoạn ……. (ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

CÔNG TY TNHH NT INTERNATIONAL LAW FIRM

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

  

Thủ tục đăng ký mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Theo Điều 75 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, luật sư đóng vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong quá trình tham gia tố tụng. Đương sự ở đây có thể là nguyên đơn, bị đơn, người có liên quan trong vụ án dân sự hoặc người yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia tố tụng khi được đương sự yêu cầu và sau khi được hướng dẫn thủ tục đăng ký bởi Tòa án.

Mẫu đơn mời luật sư

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

 1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người tham gia vào quá trình tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 2. Những người sau đây sẽ được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu từ đương sự và được Tòa án thực hiện thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
  • a) Luật sư tham gia thực hiện các vụ kiện theo quy định của pháp luật về nghề luật sư;

  • b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người hỗ trợ pháp lý tham gia theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

  • c) Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn;

  • d) Công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án hoặc đã được xóa tiền án, không nằm trong trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.

 3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, miễn là quyền và lợi ích hợp pháp của họ không xung đột, đối lập nhau. Nhiều luật sư có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho một đương sự trong vụ án.
 4. Khi yêu cầu Tòa án thực hiện thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người yêu cầu cần cung cấp các tài liệu sau đây:
  • a) Luật sư xuất trình các giấy tờ theo quy định của Luật luật sư;

  • b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư;

  • c) Đại diện của tổ chức hoặc đại diện tập thể lao động xuất trình văn bản của tổ chức đó cử mình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tập thể người lao động;

  • d) Công dân Việt Nam đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 của Điều này cung cấp giấy yêu cầu từ bên liên quan và giấy tờ cá nhân.

 5. Sau khi kiểm tra giấy tờ và xác nhận người đề nghị đủ điều kiện để trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều này, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Tòa án phải ghi vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận trên giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong trường hợp từ chối đăng ký, Tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

  Theo quy định của Điều 27 Luật Luật sư năm 2006 sửa đổi năm 2012, sau khi bạn làm đơn mời luật sư, luật sư sẽ tiến hành thủ tục đăng ký làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Khi tham gia vào các vụ việc dân sự, hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, luật sư sẽ xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư từ phía khách hàng.

  Khi nhận đơn khởi kiện nhưng chưa phân công thẩm phán, chánh án sẽ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trong trường hợp đã có phân công thẩm phán, thẩm phán được phân công sẽ thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Người bảo vệ quyền lợi của đương sự có quyền và nghĩa vụ:

 • Để làm rõ sự thật của vụ án, cần tuân thủ mọi quy định pháp luật và sử dụng các biện pháp hợp pháp.
 • Mục tiêu là giúp đương sự hiểu về pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ.
 • Có sự khác biệt về vai trò giữa người bào chữa và người bảo vệ quyền lợi của đương sự.
 • Khi nhận được yêu cầu từ đương sự, đại diện Tòa án cần kiểm tra xem người đề nghị có đủ điều kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự hay không. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Tòa án sẽ ghi vào Sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận trên giấy yêu cầu. Trường hợp từ chối, Tòa án cần thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong quá trình tham gia tố tụng, nếu cần thiết, bạn có thể mời luật sư. Để làm điều này, bạn cần thực hiện theo thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong phiên tòa.

Bài viết trên, NT INTERNATIONAL LAW FIRM đã cung cấp bạn mẫu đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của bạn và hướng dẫn về thủ tục đăng ký mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của đương sự.

Tham khảo:

Chi Phí Thuê Luật Sư Là Gì? Ai Sẽ Chịu Chi Phí Thuê Luật Sư Khởi Kiện?

Chi Phí Thuê Luật Sư Ly Hôn Hết Bao Nhiêu Tiền?

Công Ty Luật Là Gì? Phân Biệt Văn Phòng Luật Và Công Ty Luật

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM