Thương hiệu và nhãn hiệu là hai thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực marketing và quảng cáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng và vai trò của mỗi loại trong việc xây dựng và quản lý một doanh nghiệp thành công. Trong bài viết này, NT International Law Firm sẽ tìm hiểu về định nghĩa, sự khác biệt và vai trò của thương hiệu và nhãn hiệu.

Định nghĩa thương hiệu và nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt giữa các sản phẩm và dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác nhau. Nhãn hiệu có thể bao gồm từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của chúng, được biểu thị bằng một hoặc nhiều màu sắc. Đây được coi là một tài sản vô hình của người hoặc công ty sản xuất và là một trong những đối tượng được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu công nghiệp.

thương hiệu và nhãn hiệu

Thương hiệu, đơn giản là một cái tên liên kết với một sản phẩm hoặc nhà sản xuất. Thương hiệu thường đi kèm với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.

Tìm hiểu thêm: Bảo Hộ Thương Hiệu Là Gì? Quy Trình Bảo Hộ Thương Hiệu

Sự khác biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu

Mặc dù thương hiệu và nhãn hiệu đều có chung mục đích là phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng sau:

Đối tượng

Thương hiệu và nhãn hiệu đều được tạo ra để phục vụ cho một đối tượng khách hàng cụ thể. Tuy nhiên, thương hiệu thường được tạo ra để phục vụ cho toàn bộ doanh nghiệp, trong khi nhãn hiệu thường chỉ dành riêng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp đó.

Ví dụ, thương hiệu của công ty Coca-Cola là “Coca-Cola”, trong khi nhãn hiệu của họ có thể là “Coca-Cola Light” hoặc “Coca-Cola Zero”. Điều này giúp khách hàng dễ dàng nhận diện và phân biệt các sản phẩm của công ty này với các sản phẩm của các doanh nghiệp khác.

Phạm vi

Thương hiệu và nhãn hiệu cũng có sự khác biệt về phạm vi sử dụng. Thương hiệu thường được sử dụng để xây dựng hình ảnh và uy tín cho toàn bộ doanh nghiệp, trong khi nhãn hiệu chỉ được sử dụng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Điều này có nghĩa là thương hiệu sẽ phản ánh toàn bộ giá trị và tầm nhìn của doanh nghiệp, trong khi nhãn hiệu sẽ tập trung vào các đặc điểm và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Thời gian tồn tại

Một thương hiệu có thể tồn tại trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ, trong khi một nhãn hiệu có thể bị thay đổi hoặc thay thế bởi một nhãn hiệu mới sau một thời gian ngắn.

Ví dụ, thương hiệu của công ty Nike đã tồn tại từ năm 1964 và vẫn được sử dụng đến ngày nay. Trong khi đó, nhãn hiệu “Just Do It” của họ có thể bị thay thế bởi một nhãn hiệu mới trong tương lai.

Sự liên kết

Thương hiệu và nhãn hiệu cũng có sự khác biệt về sự liên kết với khách hàng. Thương hiệu thường được xây dựng dựa trên các giá trị và tầm nhìn của doanh nghiệp, trong khi nhãn hiệu thường được liên kết với các đặc điểm và lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Điều này có nghĩa là thương hiệu sẽ tạo ra một liên kết tâm lý với khách hàng, trong khi nhãn hiệu chỉ mang tính chất thực tiễn hơn.

Xem thêm: Nhãn Hiệu Là Gì? Điều Kiện Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu 2023

Vai trò thương hiệu và nhãn hiệu

Thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và quản lý một doanh nghiệp thành công. Dưới đây là những vai trò chính của thương hiệu:

 Thương hiệuNhãn hiệu

Phân biệt

Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, thương hiệu là yếu tố quyết định để khách hàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp. Một thương hiệu tốt sẽ giúp sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nổi bật và thu hút được sự quan tâm của khách hànNhãn hiệu giúp khách hàng dễ dàng phân biệt và nhận diện sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Điều này rất quan trọng trong việc tạo sự khác biệt và thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Sự tin tưởng

Một thương hiệu có uy tín và đáng tin cậy sẽ giúp tạo niềm tin và sự tin tưởng từ phía khách hàng. Khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nếu họ tin tưởng vào thương hiệu của bạn.Một nhãn hiệu có uy tín và chất lượng sẽ giúp tạo niềm tin và sự tin tưởng từ phía khách hàng. Khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nếu họ tin tưởng vào nhãn hiệu của bạn.

Giá trị

Thương hiệu là một trong những tài sản vô hình quý giá của một doanh nghiệp. Nó có thể tạo ra giá trị kinh doanh lớn và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian dàiNhãn hiệu cũng là một trong những tài sản vô hình quý giá của một doanh nghiệp. Nó có thể tạo ra giá trị kinh doanh lớn và giúp sản phẩm của doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian dài.

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được quy định như thế nào?

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu được quy định như thế nào

Đối với quy định về khả năng phân biệt của nhãn hiệu thì tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định cụ thể như sau:

(1) Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

(2) Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

– Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

– Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

– Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

– Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

– Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

– Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

– Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ

Tiêu chí

Nhãn hiệu

Thương hiệu

Đăng ký bảo hộ

Được pháp luật bảo hộ. Đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ và có hiệu lực tại thời điểm được cấp văn bằng bảo hộ.

Không được pháp luật bảo hộ. Do doanh nghiệp tự xây dựng và phát triển.

Dấu hiệu nhận biết

Có các dấu hiệu nhận biết và nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh.

Không có dấu hiệu nhận biết cụ thể. Hình thành trong nhận thức của người tiêu dùng.

Thời hạn

Chủ sở hữu có thể xin gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm.

Tồn tại lâu dài và không xác định được thời gian tồn tại cụ thể.

Ý nghĩa

Dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

Dùng để xây dựng, phát triển hình ảnh của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đó.

NT International Law Firm tự hào là một trong những tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ hàng đầu luôn đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn và dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp nhất. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan về vấn đề này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể. Xin chân thành cảm ơn!

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM