Hiện nay, chứng khoán là một ngành nghề đặc biệt và quan trọng trong nền kinh tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo vệ người tham gia, pháp luật Việt Nam đưa ra những quy định cụ thể về thành lập công ty chứng khoán. Hãy cùng NT International Law Firm tìm hiểu về hoạt động này qua bài viết sau đây nhé!

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam là một loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tức là mua bán các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ quỹ ETF, trái phiếu chính phủ và các sản phẩm tài chính khác. Được cấp phép hoạt động bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SCIC) và được quản lý, giám sát bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán UPCOM.

Công ty chứng khoán có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng, bao gồm mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, cung cấp thông tin và phân tích về thị trường chứng khoán và các sản phẩm tài chính khác. Công ty chứng khoán cũng phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng trong hoạt động của mình.

Để hoạt động được trong lĩnh vực này, các công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng. 

Chức năng của công ty chứng khoán

Chức năng của công ty chứng khoán bao gồm các hoạt động chính sau đây:

 • Mua bán chứng khoán: Công ty chứng khoán mua bán các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu mua bán của khách hàng và tối ưu hóa lợi nhuận cho chính công ty.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán: Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng. Các chuyên viên tư vấn đầu tư sẽ đưa ra các đề xuất đầu tư phù hợp với khách hàng dựa trên nhu cầu, mục tiêu và tình hình tài chính của khách hàng.
 • Cung cấp thông tin và phân tích thị trường chứng khoán: Công ty chứng khoán cung cấp thông tin, tin tức, bản tin thị trường chứng khoán và các phân tích chuyên sâu về các loại chứng khoán, giúp khách hàng có được cái nhìn tổng quan về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
 • Tài trợ vốn cho các doanh nghiệp: Công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tài trợ vốn cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn và triển khai các dự án của mình.
 • Tổ chức đấu giá chứng khoán: Công ty chứng khoán tham gia tổ chức các hoạt động đấu giá chứng khoán, giúp khách hàng mua bán chứng khoán một cách công bằng, minh bạch và đảm bảo tính thị trường.

thành lập công ty chứng khoán

Tóm lại, chức năng của công ty chứng khoán là tạo điều kiện để các nhà đầu tư có thể tiếp cận và giao dịch các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Công ty chứng khoán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, phân tích và tư vấn đầu tư cho khách hàng.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập một công ty chứng khoán, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tổ chức được pháp luật: Tổ chức thành lập công ty chứng khoán phải là các tổ chức được pháp luật Việt Nam công nhận, bao gồm các tổ chức nhà nước, tổ chức tư nhân và các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ: Việc góp vốn điều lệ vào công ty chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam và đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán, cụ thể:

+ Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng;

+ Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng;

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng;

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

 • Có các cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật đầy đủ: Công ty chứng khoán phải có các cơ sở vật chất, thiết bị và hệ thống kỹ thuật đủ để hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán.
 • Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn:

+ Trường hợp là cá nhân: Không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam;

+ Trường hợp là tổ chức: Phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp; hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần;

Lưu ý: Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

 • Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực và kinh nghiệm: Công ty chứng khoán cần có đội ngũ nhân viên đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn để thực hiện các hoạt động mua bán chứng khoán, tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác cho khách hàng.
 • Đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật: Công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật Việt Nam, bao gồm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi khách hàng và quản lý rủi ro.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, tổ chức đề xuất thành lập công ty chứng khoán sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty chứng khoán tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau khi được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, công ty chứng khoán sẽ được cấp giấy phép hoạt động và bắt đầu thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Quy trình thành lập công ty chứng khoán

Trình tự, thủ tục thành lập công ty chứng khoán được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập công ty chứng khoán được gửi tới bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Tổ chức đề xuất thành lập công ty chứng khoán cần chuẩn bị các tài liệu như: Đề xuất thành lập công ty chứng khoán; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao Giấy phép đầu tư; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của người đại diện; Bản sao Báo cáo tài chính; Hợp đồng thuê văn phòng và các giấy tờ khác liên quan.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện thấy hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc còn vấn đề chưa rõ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu, các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện bộ hồ sơ.

Sau thời hạn này, nếu hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Bước 3: Hoàn tất cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp.

Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất, phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, phần vốn này sẽ được giải tỏa, chuyển vào tài khoản của công ty.

Lưu ý:

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà mà các cổ đông, thành viên góp vốn không hoàn thiện cơ sở vật chất, không phong tỏa đủ vốn điều lệ và không bổ sung đầy đủ nhân sự thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép.

Bước 4: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập công ty chứng khoán tại NT International Law Firm 

NT International Law Firm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty chứng khoán bao gồm: 

 • Tư vấn về quy trình thành lập công ty chứng khoán theo pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn về các thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để thành lập công ty chứng khoán.
 • Tư vấn về kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển công ty chứng khoán.
 • Tư vấn về các yêu cầu về vốn điều lệ, quản lý tài chính và quản lý rủi ro của công ty chứng khoán.
 • Tư vấn về các quy định về quản lý và vận hành công ty chứng khoán.
 • Tư vấn về đăng ký và được cấp phép hoạt động của công ty chứng khoán.

Trên đây là nội dung NT International Law Firm tổng hợp những thông tin cần lưu ý về thành lập công ty chứng khoán. Nếu còn vướng mắc hay chưa rõ quy định nào liên quan đến việc thành lập lập doanh nghiệp chứng khoán riêng và thành lập công ty nói chung, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nhất.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM