Thu hồi nợ là gì? Thu hồi nợ này nó có những thay đổi nào? Quyền lợi hay nghĩa vụ của các có những ảnh hưởng nào? Bài biết này thì NT INTERNATIONAL LAW FIRM sẽ giúp các bạn nắm bắt được điểm thay đổi trong quy định mới về thu hồi nợ

Thu hồi nợ là gì?

Thu hồi nợ là quá trình yêu cầu khách hàng nợ thanh toán khoản nợ bằng tiền mặt hay tài sản cho chủ nợ theo thỏa thuận hai bên, hợp đồng đã được ký kết hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo kinh tế lành mạnh, sòng phẳng, nghiêm túc giữa các bên hợp tác với nhau.

Mục đích của việc thu hồi nợ: 

  • Đảm bảo sự lành mạnh và an toàn về tài chính của cá nhận và doanh nghiệp. 
  • Đảm bảo lợi nhuận cho cá nhân và doanh nghiệp
  • Giúp vận hành bộ máy hoạt động hiệu quả và tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Quy định mới về thu hồi nợ 

Bắt đầu kể từ ngày 01/4/2022, thì việc quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tại thông tư mới này sẽ có những thay đổi sau:

Điều 2 của Thông tư này thì đã có thêm hai đối tượng mới

Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa có nợ loại trừ bàn giao về Công ty Mua bán nợ theo quy định của pháp luật. (khoản 3 điều 2)

Doanh nghiệp, tổ chức có nợ và tài sản bàn giao theo chỉ định của chính phủ, Thủ tướng chính phủ (khoản 7 điều 22)

Cũng tại điểm này khoản 4 thì thông tư cũng đã giải thích rõ về cơ quan đại diện chủ sỡ hữu.

a) Đối với doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu là cơ quan quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 150/2020/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (nếu có).

Tại Điều 3 Thông tư này đã không còn sử dụng từ “khách nợ” mà chỉ sử dụng từ “Nợ và tài sản loại trừ“ và “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đã chính thức chuyển đổi” 

quy định mới về thu hồi nợ

Điều 9, khoàn 2 và 3 Thông tư số 07/2022/TT-BTC thì bộ tài chính

“ 2. Đối với tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Trường hợp nguồn thu từ xử lý nợ và tài sản theo chỉ định không đủ để bù đắp chi phí thu hồi, xử lý nợ và tài sản, Công ty Mua bán nợ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu của tổ chức có nợ và tài sản bàn giao xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

b) Trường hợp Công ty Mua bán nợ tiếp nhận tài sản theo chỉ định để xử lý, thu hồi cho Nhà nước thì được hưởng phí xử lý tài sản theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo từng trường hợp cụ thể trên nguyên tắc bù đắp đủ chi phí xử lý tài sản cộng (+) một phần chi phí quản lý.

Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản được chi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được nộp về ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP

Điều 10 của thông tư này Bộ tài chính nêu rõ 

  • Đối với tiền thu được từ thu hồi nợ và xử lý tài sản loại trừ theo quyết định của Tòa án, cơ quan thi hành án, căn cứ số tiền thực tế thu hồi được, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nộp về Công ty Mua bán nợ Việt Nam trong thời hạn 5 ngày làm việc từ ngày thu được tiền.
  • Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thanh toán đủ nợ gốc trong vòng 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp cam kết trả hết nợ gốc thì Công ty Mua bán nợ Việt Nam xem xét xóa nợ lãi chậm nộp sau khi doanh nghiệp trả hết nợ gốc theo cam kết.
  • Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có nợ đã ngừng hoạt động hoặc giải thểphá sản, sau khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quyết định phá sản của Tòa án, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thực hiện theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán đối với số tiền thu từ thu hồi xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư này.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thu được tiền từ thu hồi nợ và xử lý tài sản lại trừ trong thời gian từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đến trước ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố giá trị DN, đơn vị sự nghiệp công lập thì Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ Việt Nam trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố giá trị DN, đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Trường hợp chậm nộp,doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải chịu thêm tiền lãi theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  • Thông tư số 07/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022 và thay thế Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Trên đây là những quy định mới về thu hồi nợ mà NT International Law Firm muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng có thể giải đáp được những thắc mắc của Quý bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan thu hồi nợ hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM