Đấu giá đất là một hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất khá bổ biến hiện nay. Vậy đấu giá đất là gì? Mua hồ sơ đấu giá đất ở đâu và cần chuẩn bị những gì? Tìm hiểu chi tiết cùng NT International Law Firm trong bài viết sau đây.

Đấu giá đất là gì?

Đấu giá đất hay quyền sử dụng đất là hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục theo quy định pháp luật. Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm. Trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; cá nhân, tổ chức chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống. Việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng là một phương thức giúp Nhà nước huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nền kinh tế, thị trường đất đai trở nên sôi động.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại mục 3 Luật đất đai 2013, cụ thể tại Điều 117 quy định về nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

b) Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Mua hồ sơ đấu giá đất ở đâu? Cần chuẩn bị như thế nào?

Vậy thì hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những gì và đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có phải là nơi để mua hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất hay không?

Thứ nhất, hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cần có tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cần có giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;
  • Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cần có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cần có trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;
  • Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất cần có tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá đất, như vậy đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là nơi có thể mua hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất.

đấu giá đất

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trong một số trường hợp nhất định, cụ thể được quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật đất đai 2013:
Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

e) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

h) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Vừa rồi là những thông tin về đấu giá đất và hồ sơ đấu giá đất. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của NT International Law Firm để cập nhật những thông tin mới nhất về luật bạn nhé.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM