Mất giấy khai sinh có thể làm lại được không? Thủ tục làm lại giấy khai sinh? Các vấn khác liên quan? Bài viết dưới đây của NT International Law Firm sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn những vấn đề xoay quanh thủ tục làm lại giấy khai sinh

Mất giấy khai sinh làm lại được không?

  • Câu trả lời la có, bạn có thể xin bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại giấy khai sinh. Nhưng việc đăng ký giấy khai sinh phải thỏa mãn cả hai điều kiện 

Thứ nhất là đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/1/2016

Thứ hai là cả sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều đã mất. Căn cứ tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP

  • Cơ quan có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh căn cứ tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau: UBNDCX nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

Thủ làm lại giấy khai sinh

Trường hợp khi còn sổ hộ tịch, bạn có làm hồ sơ xin bản sao tích lục hộ tịch

TỜ KHAI

CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên của người yêu cầu: ……………………………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: ……………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được  cấp bản sao cấp lụch hộ tịch: ……………………………………..

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục:…………………………………………………………

cho người có tên dưới đấy:

  • Hồ sơ gồm có các giấy tờ sau đây:

+Tờ đề nghị bản sao trích lục hộ tịch

+Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất trình

+ Bản chính của giấy tờ: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và có giá trị pháp lý.

Lưu ý: 

+ Người yêu cầuđăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu

+ Khi người yêu cầu nhận được bản sao và người yêu cầu phải có trách nhiệm phải kiểm tra lại thông tin của mình xem phù hợp với CCCD  và hộ khẩu để điều chỉnh không. 

+ Bản sao có giá trị pháp lý thay cho bản chính trong giao dịch.

Làm lại giấy khai sinh khi mất cả giấy khai sinh và sổ hộ tịch

  • Hồ sơ làm lại giấy khai sinh bao gồm các giấy tờ sau đây:
  • Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã nộp đủ các giấy tờ hiện có.
  • Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh: 

+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ. Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam

+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có thông tin về họ.

  • Giấy tờ xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị pháp lý để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh
  • Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha – con, mẹ – con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Mẫu đơn đăng ký lại giấy khai sinh:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hay thắc mắc nào liên về Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM