Luật Doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc Gia. Luật Doanh nghiệp bao gồm những quy định cụ thể về các hoạt động của một doanh nghiệp như thành lập, tổ chức và quản lý. Vậy luật doanh nghiệp là gì? Hãy cùng NT International Law Firm tìm hiểu về luật doanh nghiệp trong bài viết sau đây.

Luật doanh nghiệp là gì?

Luật doanh nghiệp là một bộ quy định pháp luật, được thiết lập để quy định và điều chỉnh các khía cạnh liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về nó, chúng ta cần xác định khái niệm doanh nghiệp.

Theo Khoản 10 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được định nghĩa như sau: “Doanh nghiệp là một tổ chức có tên riêng, tài sản và trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập dựa theo quy định của pháp luật với mục đích kinh doanh.”

Luật doanh nghiệp ra đời với mục tiêu quản lý và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá trình thành lập cho đến khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động trên thị trường. Nó là một tập hợp các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, quản lý hoạt động doanh nghiệp, quy trình phá sản và giải thể doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp định rõ cơ chế quản lý và tổ chức trong lĩnh vực doanh nghiệp, đồng thời điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh trong các hoạt động doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp là gì?

Luật Doanh nghiệp là gì?

Xem thêm: Pháp Lý Doanh Nghiệp Là Gì? Đặc Điểm Pháp Lý Của Doanh Nghiệp

Đối tượng áp dụng của luật doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của luật doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Điều 2 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm:

  • Doanh nghiệp
  • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quá trình thành lập, tổ chức quản lý, giải thể và các hoạt động khác có liên quan đến quá trình vận hành doanh nghiệp.
Đối tượng áp dụng của luật doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng của luật doanh nghiệp

Điểm mới của luật doanh nghiệp

Điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm những điểm đáng chú ý sau đây:

  • Bổ sung thêm các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp: Trong Luật Doanh nghiệp 2020, danh sách các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp đã được mở rộng hơn so với phiên bản 2014, bao gồm: Những người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi; Công nhân công an thuộc Công an nhân dân Việt Nam (ngoại trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để kiểm soát phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp); Các tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
  • So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 đã điều chỉnh phạm vi quyền của cổ đông phổ thông: Trong Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian ít nhất 6 tháng liên tục hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty để có các quyền cổ đông phổ thông theo quy định tại Điều 114 của Luật này. Còn Luật Doanh nghiệp 2020 đã có sự thay đổi, theo đó cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty là sẽ có quyền của cổ đông phổ thông theo quy định tại Điều 115 của Luật này.
  • Khả năng chuyển đổi loại doanh nghiệp tư nhân: Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ có quy định về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã mở rộng phạm vi này bằng việc quy định rõ ràng rằng doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng tất cả điều kiện theo pháp luật quy định.
Điểm mới của luật doanh nghiệp

Điểm mới của luật doanh nghiệp

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 còn điều chỉnh trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần và trách nhiệm của các cổ đông. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về sự thay đổi này bằng cách tham khảo Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, quy trình thành lập công ty

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14, ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014.

Như vậy, thắc mắc Luật Doanh nghiệp là gì đã được NT International Law Firm giải đáp chi tiết trong bài viết trên đây. Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn nắm rõ được những điểm đổi mới giữa Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Doanh nghiệp 2014. 

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM