Gán nợ là một khái niệm quan trọng trong tài chính, đặc biệt là khi bạn quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp của mình. Điều này đề cập đến việc vay tiền hoặc mua hàng hóa và dịch vụ bằng cách sử dụng tiền vay từ người khác. Bài viết dưới đây, NT INTERNATIONAL LAW FIRM sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về gán nợ là gì, cách nó ảnh hưởng đến tài chính của bạn và tại sao nó quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Gán nợ là gì?

Gán nợ là một hành động chuyển giao trách nhiệm trả nợ từ người nợ đối với một bên thứ ba hoặc chuyển quyền đòi nợ của mình đối với người nợ. Trong tình huống này, người có nghĩa vụ trả nợ sử dụng tài sản cá nhân để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với bên kia. Tài sản này phải có giá trị tương đương với số tiền nợ mà người đó phải chi trả, trừ khi có các quy định khác quy định khác.

Gán nợ là gì Gán nợ có vi phạm pháp luật không?

Có thể bạn quan tâm: Nợ xấu là gì? Phân loại và cách xóa nợ xấu nhanh

Gán nợ có vi phạm pháp luật không?

Gán nợ có vi phạm pháp luật hay không cần dựa vào tình huống thực tế. Hiện nay, nhiều người vay không trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạn dẫn đến việc chủ nợ tự ý chiếm giữ, tự ý định đoạt tài sản của người vay để cấn trừ nợ. Đây là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác. 

Tuy nhiên, nếu việc gán nợ do 2 bên cùng đồng ý thì không xem là vi phạm pháp luật.

Lưu ý khi nhận tài sản bảo đảm để gán nợ

Tuy hoạt động nhận tài sản bảo đảm để gán nợ có sự quan tâm và áp dụng rộng rãi trong thực tế, nhưng nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và yêu cầu tuân theo các quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng. Vì vậy, dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hoạt động gán nợ với tài sản bảo đảm:

 • Thông báo cho chủ sở hữu hợp pháp: Trước khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để bù trừ cho khoản vay, bên nhận bảo đảm cần phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp trong một thời gian hợp lý, tuân theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xử lý tài sản bảo đảm.
 • Giao tài sản bảo đảm khi cần thiết: Trong trường hợp người nợ không thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mình, người đang giữ tài sản bảo đảm phải có nghĩa vụ giao tài sản đó cho bên nhận bảo đảm để cấn trừ theo quy định của pháp luật. Nếu không tuân theo điều này, bên nhận bảo đảm có quyền khởi kiện để đòi lại tài sản đó.
 • Lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm: Nếu hợp đồng không đề cập đến phương thức xử lý tài sản bảo đảm, các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn một trong những phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu có thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng, cần phải tuân theo sự thỏa thuận đó.
 • Lập biên bản xử lý tài sản bảo đảm: Khi nhận tài sản bảo đảm để gán nợ, cần phải tiến hành lập biên bản xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong quá trình xử lý tài sản.
 • Tránh vi phạm pháp luật hình sự: Trong quá trình nhận tài sản bảo đảm để gán nợ, cần phải đặc biệt lưu ý để không vi phạm các quy định pháp luật và tránh những hành vi có thể được xem xét là tội phạm. Việc xử lý tài sản bảo đảm cần tuân theo quy định của pháp luật dân sự và tránh sử dụng bất kỳ biện pháp uy hiếp hoặc bắt buộc bất hợp pháp đối với người vay.

Nhấn mạnh rằng việc gán nợ và xử lý tài sản bảo đảm là một quá trình phức tạp và cần phải tuân theo quy định pháp luật một cách cẩn thận để tránh rủi ro pháp lý. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc tranh chấp nào, tư vấn của luật sư là cần thiết để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và quyền lợi của các bên được bảo vệ.

Xem thêm: Cách Thu Hồi Nợ Xấu An Toàn, Nhanh Chóng Mà Bạn Cần Biết

Hiểu đúng về hành vi nhận tài sản bảo đảm để gán nợ?

Ở trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của “gán nợ là gì”. Nhưng cụ thể hành vi gán nợ sẽ như thế nào? NT INTERNATIONAL LAW FIRM mời các tiếp tục nối gót tìm hiểu nhé!

Sự xuất hiện của nợ xấu

Hiện nay, nhiều người sử dụng tài sản của họ để đảm bảo khoản vay cá nhân hoặc từ tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, sau đó, có trường hợp một số người không thể thanh toán nợ được. Điều này gây ra nợ xấu, một vấn đề quan trọng đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, và cũng là một phần quan trọng trong việc tái cơ cấu kinh tế quốc gia và xã hội.

Khó khăn trong xử lý tài sản đảm bảo

Hiểu đúng về hành vi nhận tài sản bảo đảm để gán nợ?

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc xử lý nợ xấu chưa hiệu quả, điều này có nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần là do khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm để cấn trừ nợ.

Nhận tài sản để gán nợ

Một trong những biện pháp có thể được sử dụng bởi các tổ chức tín dụng và cá nhân là nhận tài sản để gán nợ. Tuy nhiên, pháp luật hiện nay vẫn chưa định nghĩa một cách rõ ràng về hành vi này (còn được gọi là cấn trừ nợ). Từ góc độ thực tế, việc nhận tài sản để gán nợ là khi các chủ thể nhận lại tài sản bảo đảm của khách hàng đã thế chấp trong quá trình vay tiền để thay thế cho một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.

Xác định phạm vi trả nợ dựa trên giá trị tài sản

Phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp này dựa trên giá trị của tài sản được nhận để gán nợ. Giá trị này có thể biến đổi theo thời gian, tùy thuộc vào thị trường và nhu cầu.

Đánh giá giá trị tài sản bảo đảm

Vì vậy, các tổ chức tín dụng thường thuê một công ty độc lập để đánh giá giá trị tài sản này tại thời điểm nhận tài sản để gán nợ. Nếu giá trị tài sản đủ để trả toàn bộ khoản nợ gốc và lãi suất, thì khách hàng được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Nếu không, khách hàng vẫn phải trả tiền còn lại đến các tổ chức tín dụng.

Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng phải phối hợp với các tổ chức tín dụng để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản hợp pháp cho các bên khác. Hiện nay, tổ chức tín dụng thường nhận làm tài sản bảo đảm để mở rộng mạng lưới kinh doanh của họ, chẳng hạn như làm trụ sở cho các chi nhánh và văn phòng giao dịch.

Xử lý tài sản đảm bảo khác

Những tài sản như hàng tồn kho thường được bán đấu giá để tìm người mua, thay vì nhận để cấn trừ, vì điều này có thể tiết kiệm chi phí trong việc bảo quản và quản lý tài sản này.

Xem thêm: Tìm Hiểu 12 Phương Pháp Thu Hồi Công Nợ Hiệu Quả, An Toàn

Có được nhận tài sản bảo đảm để gán nợ không?

Chắc chắn rằng bên nhận bảo đảm có quyền nhận tài sản bảo đảm để gán nợ trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Điều 299 của Bộ luật Dân sự năm 2015, có một số tình huống mà bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm như sau:

 • Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên.
 • Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Các trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Bên cạnh đó, theo Điều 303 của Bộ luật Dân sự năm 2015, bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về cách xử lý tài sản bảo đảm. Các phương thức xử lý có thể bao gồm:

 • Đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
 • Bên nhận bảo đảm mua tài sản qua thỏa thuận của các bên.
 • Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản đó để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm.
 • Các phương thức khác do thỏa thuận của các bên, nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

Vì vậy, nếu bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ của mình, bên nhận bảo đảm có hoàn toàn quyền nhận tài sản bảo đảm để gán nợ, điều này được xem xét là một trong những phương thức để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm.

Chủ nợ có được chiếm giữ tài sản để cấn trừ nợ không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, chủ nợ không được phép chiếm giữ tài sản của người mắc nợ để cấn trừ nợ một cách tự ý và trái luật. Quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản thuộc về chủ sở hữu tài sản, và không ai có quyền hạn chế hoặc tước đoạt trái luật quyền sở hữu này. Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo sự ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật.

Chủ nợ có được chiếm giữ tài sản để cấn trừ nợ không?

Thường thường, trong trường hợp “siết nợ,” chủ nợ có thể thực hiện những hành động như sử dụng vũ lực, hành vi khống chế, hoặc đe dọa để lấy tài sản của người nợ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi “siết nợ,” chủ nợ hoặc người thực hiện hành vi này có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

Tóm lại, chủ nợ không được tự ý chiếm giữ tài sản của người nợ để cấn trừ nợ, và việc sử dụng bất kỳ biện pháp nào phải tuân thủ quy định của pháp luật và không được vi phạm quyền sở hữu của người khác.

Tham khảo dịch vụ tư vấn thu hồi nợ tại NT INTERNATIONAL LAW FIRM

Trong bài viết này, NT INTERNATIONAL LAW FIRM đã chia sẻ về khái niệm “gán nợ là gì” và tầm quan trọng của nó trong tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Gán nợ không chỉ đơn thuần là việc vay tiền, mà còn liên quan đến cách quản lý nợ, ảnh hưởng đến tình hình tài chính và quyết định đầu tư. Chúng ta đã thấy rằng việc hiểu rõ về gán nợ có thể giúp bạn đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn và tối ưu hóa tài sản của mình.

Nếu bạn đang quan tâm đến tài chính cá nhân hoặc quản lý tài chính doanh nghiệp, việc hiểu về gán nợ là một bước quan trọng. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chủ đề này và sẽ giúp bạn thực hiện quyết định thông minh hơn trong tương lai.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM