Nhu cầu kinh doanh và làm giàu của mỗi người là chính đáng. Tuy nhiên có phải ai cũng có quyền được thành lập doanh nghiệp. Công chức – đối tượng đặc biệt và tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước liệu có thể vừa quản lý kinh doanh? Ở bài viết này, NT International Law Firm sẽ đưa ra nhận định và ý kiến về câu chuyện công chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Công chức là gì?

Công chức là những người được tuyển dụng, bổ nhiệm và có quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Họ được trả lương từ ngân sách nhà nước và phải tuân thủ các quy định, chính sách, pháp luật của nhà nước. Công chức đảm nhiệm các công việc quản lý, điều hành, giám sát, cung cấp dịch vụ cho người dân và đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Trường hợp công chức không được thành lập doanh nghiệp

Công chức không được thành lập doanh nghiệp trong bất kỳ trường hợp nào, bởi vì công chức là những người có quyền hạn trong cơ quan Nhà nước và nắm giữ những chức trách, nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. Do đó, pháp luật quy định công chức không được thành lập và quản lý doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, làm quyền có thể xảy ra.

Căn cứ theo điểm b, khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020: “ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức” không có quyền thành lập doanh nghiệp”.

Ngoài ra, theo điểm b và d, Khoản 2, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2020 quy định thêm: 

  1. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:
  2. b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;
  3. d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.

Như vậy. các quy định của pháp luật hiện hành không cho phép công chức nhà nước được đứng ra thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay cũng chưa có cơ chế để kiểm soát vấn đề được trên.

công chức có được thành lập doanh nghiệp không

Công chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Công chức là những người làm việc trong ngành công quyền, có nhiệm vụ phục vụ cho sự phát triển và phục vụ của đất nước và nhân dân. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các cán bộ công chức phải tuân thủ chế độ lao động, quản lý nhà nước và đạo đức nghề nghiệp, bao gồm cả việc không được tham gia vào các hoạt động kinh doanh để đảm bảo tính công tâm, độc lập và trách nhiệm trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình

Do đó, pháp luật quy định công chức không được thành lập và quản lý doanh nghiệp là nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, làm quyền có thể xảy ra. 

Pháp luật quy định đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp như vậy rất hợp lý. Nếu không có những quy định này, khả năng lớn trong các hoạt động kinh doanh cán bộ, công chức, viên chức đan xen quyền lực, nhiệm vụ của mình trong cơ quan nhà nước để tư lợi cá nhân, xao nhãng trách nhiệm, thậm chí có thể vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Tuy công chức không được phép thành lập doanh nghiệp, nhưng có thể tham gia góp vốn ở từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể là:

  • Đối với công ty cổ phần, công chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị hay ban kiểm soát của doanh nghiệp.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì công chức không thể tham gia góp vốn ở loại hình doanh nghiệp này. Vì loại hình doanh nghiệp này khi tham gia đồng nghĩa với việc việc có tư cách thành viên mà tư cách thành viên là có vai trò quản lý trong đó.
  • Đối với công ty hợp danh thì công chức chỉ có thể tham gia với tư cách thành viên hợp vốn không được tham gia với tư cách hợp danh. Vì chỉ ở tư cách hợp vốn thì họ mới không có khả năng quản lý doanh nghiệp.

Vừa rồi NT International Law Firm đã giải đáp đến quý bạn đọc về việc công chức có được thành lập doanh nghiệp không. Trường hợp cần giải đáp thêm, quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM