Việc cha mẹ tặng cho con đất là việc vô cùng phổ biến hiện nay. Vậy cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế không? NT International Law Firm sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này trong bài viết ngay sau đây.

Khái quát về tặng cho đất

 • Khái niệm

Theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, thì hợp đồng tặng cha mẹ cho con đất là sự thỏa thuận giữa cha, mẹ với con, theo đó, bên tặng cho đất chuyển quyền sở hữu miếng đất của mình cho con cái mà không yêu cầu đền bù, con cái đồng ý nhận.

 • Hình thức

Căn cứ theo quy định tại Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho đất phải được lập bằng văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký theo quy định pháp luật.

Xem thêm: Tìm Hiểu Hồ Sơ Thừa Kế Đất Đai Gồm Những Gì Theo Quy Định Pháp Luật?

Điều kiện tặng cho con đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013 thì các quyền liên quan đến hoạt động chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện quy định.

Các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê hay cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi người sử dụng đất có các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp sau:
 • Tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các tài sản khác liên quan đến đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, không thuộc đối tượng được pháp luật cho phép mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam thì người được nhận thừa kế sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các tài sản khác liên quan đến đất. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đối với đất thừa kế.
 • Người sử dụng đất có thể thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp hay góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Nếu muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của Nhà nước. Trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc khi đáp ứng đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất. Nếu người sử dụng đất bị chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc bị ghi nợ nghĩa vụ tài chính, họ phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền khác.
 • Đất không có tranh chấp: Trong trường hợp đất xảy ra tranh chấp với các vùng đất liền kề hoặc có tranh chấp với cá nhân khác thì không thể thực hiện quyền tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, góp vồn hay thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 
 • Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Và một số điều kiện khác theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

Để thực hiện các hành vi như chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì người có quyền phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và việc đăng ký bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm được ghi vào sổ địa chính. 

Điều kiện tặng cho con đất

Điều kiện tặng cho con đất

Xem thêm: Các Bước Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế không?

Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc “cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế không” ngay sau đây. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì thu nhập được miễn thuế bao gồm:

 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như: Giữa vợ và chồng, cha mẹ và con, cha mẹ nuôi và con nuôi, cha mẹ vợ và con rể, cha mẹ chồng và con dâu, ông bà nội và cháu nội, ông bà ngoại và cháu ngoại, cha mẹ vợ và con rể, anh chị em ruột với nhau.
 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và các tài sản liên quan đến đất ở của cá nhân đối với trường hợp cá nhân chỉ sở hữu một ngôi nhà, một lô đất ở duy nhất.
 • Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân khi được Nhà nước giao đất để sử dụng.
 • Thu nhập từ việc nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như: Giữa vợ và chồng, cha mẹ với con, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha vợ mẹ vợ với con rể, cha chồng mẹ chồng với con dâu, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, ông nội bà nội với cháu nội, anh chị em ruột với nhau.
 • Thu nhập của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia làm muối, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến để tạo thành các sản phẩm khác hoặc chỉ trải qua sơ chế thông thường.
 • Thu nhập từ việc chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình hoặc cá nhân mà Nhà nước đã giao để sản xuất.
 • Thu nhập từ tiền gửi tại tổ chức tín dụng hay lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 • Thu nhập từ kiều hối.
 • Phần tiền lương làm việc vào ban đêm hay từ việc làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày theo quy định của pháp luật. 
 • Tiền lương hưu được chi trả bởi bảo hiểm xã hội.
 • Thu nhập từ học bổng bao gồm: Học bổng được cấp từ ngân sách Nhà nước, học bổng được cấp từ các tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
 • Thu nhập từ các khoản bồi thường bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, bồi thường của Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập từ quỹ từ thiện của các tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận với mục đích từ thiện và nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.
 • Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ với mục đích từ thiện, nhân đạo và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thu nhập của cá nhân là chủ tàu hoặc có quyền sử dụng tàu và của cá nhân làm việc trên tàu trong hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa trực tiếp phục vụ cho hoạt động khai thác và đánh bắt thủy sản xa bờ.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thủy thủ đoàn là người Việt Nam làm việc cho các công ty tàu nước ngoài hoặc các công ty tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Như vậy, cha mẹ cho con đất là một trong những trường hợp tặng cho được miễn thuế, do đó thu nhập từ việc nhận thừa kế hay quà tặng bất động sản giữa bố mẹ và con cái sẽ được miễn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế không?

Cha mẹ cho con đất có phải đóng thuế không?

Bố mẹ tặng con đất thì có được miễn lệ phí trước bạ hay không?

Việc miễn lệ phí trước bạ áp dụng trong các trường hợp sau đây: nhà, đất được nhận thừa kế hoặc tặng giữa: vợ và chồng; cha mẹ với con; cha mẹ nuôi với con nuôi; cha mẹ vợ với con rể; cha mẹ chồng với con dâu; ông bà ngoại với cháu ngoại; ông bà nội với cháu nội; anh, chị, em ruột với nhau và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác kèm theo đất.

Theo quy định trên thì trường hợp bố mẹ tặng quyền sử dụng đất cho con thì không phải đóng lệ phí trước bạ.

Tóm lại, khi bố mẹ cho con đất thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, vẫn có thể phải đóng các khoản phí khác như phí đo đạc, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

Bố mẹ tặng con đất thì có được miễn lệ phí trước bạ hay không?

Bố mẹ tặng con đất thì có được miễn lệ phí trước bạ hay không?

NT International Law Firm – Tư vấn về thủ tục tặng cho con đất

Với đội ngũ nhân sự chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất tại NT International Law Firm. Các chuyên gia và luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực, am hiểu những kiến thức chuyên môn trong các quy định pháp luật về đất đai. Công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ hết mình trong việc giải quyết các vấn đề được tín nhiệm và sẽ mang lại những lợi ích tối ưu nhất cho quý khách hàng.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đề ra những phương án giải quyết phù hợp nhất cho tình huống mà bạn đang gặp phải.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM