Theo điều 99 Luật Đất đai 2013 có nêu rõ: “Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất”. Như vậy đối với những trường hợp mất sổ đỏ do sơ xuất, sự cố cháy hay các trường hợp khác thì người sử dụng đất được xin cấp lại sổ đỏ bị mất. Trong bài viết này của NT International Law Firm, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất hiện nay.

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ – CP hướng dẫn thi hành luật đất đai đã quy định cụ thể về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất như sau:

“- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư cần phải thực hiện khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc đã bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo về việc mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ những trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tải thông tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

  • Sau 30 ngày, kể từ khi niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận cần phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
  • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với những trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa được trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời thực hiện ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã để cấp đối với những trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT – BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu sẵn có);
  • Giấy tờ xác nhận việc đã bị mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;
  • Giấy tờ chứng minh việc đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai hay hoả hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thì chỉ cần giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất:

Bước 1: Người có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi có đất để nộp đơn khai báo về việc đã mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.

Bước 2: Sau khi nhận đơn khai báo, cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện những công việc sau:

  • Xác định số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận đã bị mất;
  • Chuyển đơn khai báo lên phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Niêm yết thông báo việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì đến nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã, phường nơi cư trú.

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Thời gian cấp lại sổ bị mất

Căn cứ quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

  1. q) Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất là không vượt quá 10 ngày;

Như vậy, trong trường hợp mất sổ đỏ thì thời gian cấp lại sổ đỏ không quá 10 ngày.

Thời gian cấp lại sổ bị mất

Thời gian cấp lại sổ bị mất

Trên đây là bài viết của NT International Law Firm đã chia sẻ đến bạn các bước thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ đỏ khi bị mất, hy vọng nó sẽ hữu ích với bạn khi cần.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM