Khi kinh doanh thì các doanh nghiệp không thể tránh khỏi những trường hợp thay đổi địa chỉ, trụ sở kinh doanh, loại hình doanh nghiệp… Vậy có những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh nào? Thủ tục, trình tự thực hiện ra sao? Tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây của NT International Law Firm.

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty
 • Thay đổi con dấu Công ty

Trường hợp doanh nghiệp không cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Bước này chỉ áp dụng với doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh. 

Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần xác nhận nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế cũ. Sau khi được cơ quan thuế cấp giấy xác nhận, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. 

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Nếu quý khách sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của NT International Law Firm, chúng tôi sẽ tư vấn về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển lại cho quý khách để ký duyệt.

Nếu quý khách muốn tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

+ Nộp hồ sơ bằng trực tuyến: Hồ sơ được nộp qua mạng tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay,rất nhiều doanh nghiệp 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi sẽ được gửi về doanh nghiệp bằng đường bưu chính

+ Nộp hồ sơ trực tiếp: Đối doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời cấp cho doanh nghiệp một trong các giấy tờ pháp lý sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ bị từ chối do chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp đường đường bưu chính. Doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp. Đây là việc làm bắt buộc, nếu không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo luật định.

Bước 6: Thay đổi con dấu

Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi trụ sở doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi trụ sở
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi trụ sở tùy loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi thay đổi tên doanh nghiệp
 • Nghị quyết, quyết định về việc thay đổi trụ sở tùy loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản về việc thay đổi vốn điều lệ tuy loại hình doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản về việc thay đổi vốn điều lệ tuy loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thành viên

– Công ty hợp danh

 • Thông báo thay đổi thành viên hợp danh
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi thành viên
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty
 • Bản sao giấy tờ pháp lý 
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận

Trên đây thủ tục thay đổi kinh doanh và các vấn đề liên quan. Hy vọng có thể giải đáp được những thắc mắc của Quý bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan thu hồi nợ hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ với NT Inernational Law Firm qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM