Giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng là một phương thức tiện lợi và hiệu quả cho các doanh nghiệp muốn giải thể. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời cũng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết hồ sơ. Nhưng trình tự thủ tục thực hiện ra sao? NT International Law giúp bạn trong bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc giải thể doanh nghiệp có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền, hoặc doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Giải thể doanh nghiệp

Thủ tục trình tự giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ và đăng nhập tài khoản trong trường hợp bạn đã đăng ký tài khoản rồi.

Thủ tục trình tự giải thể doanh nghiệp qua mạng

Bước 2: Chọn phần “đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử”  🡪 Thay đổi nội dung doanh nghiệp 🡪 giải thể doanh nghiệp

Bước 3: Nộp hồ sơ bằng file

Căn cứ theo Điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ bao gồm: 

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Bước 4: Hoàn thành việc nộp hồ sơ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn cần nhấn vào nút “Chuẩn bị”, sau đó nhập dãy số xác nhận hiển thị trên màn hình và chọn địa bàn quản lý rồi ấn “Chấp nhận”. Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị.

Bước 5: Ký xác thực tài khoản

Ở bước này, bạn chỉ cần chọn “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh” để hoàn tất việc xác thực hồ sơ.

Bước 6: Thanh toán

Sau khi ký xác thực hồ sơ, bạn chọn nút “Thanh toán”, nhập đầy đủ thông tin người thanh toán và chọn xác nhận. Sau khi thanh toán, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đang tiếp nhận” trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Hồ sơ sẽ được chuyển về tài khoản của Phòng đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ. 

Doanh nghiệp nên thường xuyên theo dõi trạng thái hồ sơ. Khi hệ thống chuyển sang trạng thái “Đã chấp thuận”, tức là công ty đã đăng ký giải thể doanh nghiệp thành công.

Có thể ủy quyền cho người khác thực hiện không

Có thể ủy quyền cho người khác để giải thể doanh nghiệp qua mạng. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện giải thể doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: Đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Nhưng bạn phải làm giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trên đây những vấn đề liên quan nộp hồ sơ giải thể qua mạng bởi NT International Law Firm. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hay thắc mắc nào hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM