Công ty cổ phần là gì? Làm sao để mua lại công ty cổ phần? Bài viết dưới đây của NT International Law Firm sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn những vấn đề xoay quanh.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân và tổ chức sẽ là cổ đông, yêu cầu tối thiểu là 3 thành viên cổ đông và không hạn chế về mặt số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm với số vốn đã góp vô doanh nghiêp. Các cổ đông cũng có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại luật doanh nghiệp 2020

– Công ty cổ phần cũng có tư cách pháp nhân sau được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Chỉ có công ty cổ phần mới có quyền được phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Được quy định tại điều 111 của Luật doanh nghiệp 2020

Thủ tục để mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần chính là việc thay đổi cổ đông thường thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty mà bạn muốn lại. Đây sẽ là các bước để mua lại một công ty cổ phần.

mua lại công ty cổ phần

Bước 1: Kiểm tra thông tin công ty

 • Kiểm tra toàn diện thông tin của công ty.
 • Thông tin về thuế: Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu công ty trong quá trình hoạt động.
 • Nghĩa vụ thuế của công ty: Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, báo cáo thuế, các khoản nợ thuế và tình hình quyết toán thuế.

Bước 2: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Theo khoản 2 điều 127 “ Chuyển nhượng cổ phần” Bộ luật doanh nghiệp 2020 

“ Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. “

 • Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đề ra quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần;
 • Các bên liên quan thực hiện ký kết và thực hiện thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Tiến hành lập biên bản và ký biên bản thanh ký hợp đồng chuyển nhượng;
 • Chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng.
 • Danh sách cổ đông.
 • Sổ đăng ký cổ đông.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Điều lệ công ty.
 • Biên bản thanh lý.

Bước 3: Hồ sơ kê thuế thu thập cá nhân

 • T khai thuế TNCN t hot động chuyn nhượng vn góp theo mu s 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Tài liệu xác định giá tr vn góp theo s sách kế toán hoc hp đồng chuyển nhượng khi mua (trong trường hp có vn góp chuyn nhượng do mua lại).
 • Bn sao hp đồng chuyn nhượng vốn.
 • Bn sao các hóa đơn và chng t chng minh chi phí liên quan đến việc hot động chuyn nhượng góp vốn
 • Biên bản thanh lý
 •  Trường hợp cơ quan thuế có thể sẽ yêu cầu: Giấy xác nhận chuyển nhận, phiếu nộp tiền hoặc giấy ủy quyền

Thuế thu thập cá nhân được tính công như sau: Giá chuyển nhượng x thuế suất 0.1% = Thuế thu thập cá nhân phải nộp

Trên đây là Thủ tục mua lại công ty cổ phần và các vấn đề liên quan hy vọng có thể giải đáp được những thắc mắc của Quý bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan thu hồi nợ hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ với NT International Law Firm qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM