Tiền lương là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của một công ty. Đây là khoản chi phí lớn nhất mà doanh nghiệp phải chi trả hàng tháng để bảo đảm các nhân viên của họ có thể tiếp tục làm việc và đóng góp cho sự thành công của công ty. Tuy nhiên, khi nhắc đến tiền lương, chúng ta còn nghe nhiều thuật ngữ khác như lương gross hay lương net. Vậy lương gross là gì? Cách tính lương gross sang net dành cho người lao động ra sao? Cùng NT INTERNATIONAL LAW FIRM tìm hiểu trong bài viết này.

Thế nào là tiền lương?

Tiền lương là số tiền mà một người lao động nhận được từ công ty hoặc tổ chức mỗi tháng. Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực và đóng góp của người lao động trong công việc. Tiền lương bao gồm cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng, và cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà doanh nghiệp chưa trích đóng.

Lương gross là gì

Trong một số trường hợp, công ty có thể trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của họ. Việc này sẽ được thỏa thuận giữa hai bên trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có thể trả đủ lương cho nhân viên của mình.

Lương gross là gì?

Lương gross là tổng số tiền lương mà người lao động nhận được mỗi tháng, bao gồm cả lương cơ bản và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng và cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà doanh nghiệp chưa trích đóng. Đây là con số thường được đưa ra khi nhắc đến tiền lương của một người lao động.

Tuy nhiên, lương gross không phải là số tiền mà người lao động thực sự nhận được về tay mình. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về lương gross, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm lương net.

Cách tính lương gross sang net dành cho người lao động ra sao?

Để tính toán lương gross sang net, chúng ta cần biết công thức tính lương gross và các khoản phí cần trừ đi. Công thức tính lương gross là:

Lương gross = Lương net + Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc + Thuế TNCN (nếu có) + Đoàn phí (nếu có)

Ví dụ, nếu một người lao động có lương gross là 10 triệu đồng mỗi tháng và các khoản phí cần trừ là 1 triệu đồng tiền đóng bảo hiểm bắt buộc, 500 nghìn đồng thuế TNCN, và 100 nghìn đồng đoàn phí, thì lương net của người đó sẽ là:

Lương net = 10 triệu – 1 triệu – 500 nghìn – 100 nghìn = 8,4 triệu đồng

Tuy nhiên, để tính toán chính xác lương net của một người lao động, chúng ta cần biết rõ các khoản phí này được tính như thế nào.

Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các công ty và tổ chức đều phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên của mình. Các khoản tiền đóng bảo hiểm này bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội: 8% lương gross (khoản 1 Điều 5 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 )
  • Bảo hiểm y tế: 1,5% lương gross ((Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP)
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1% lương gross (Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013)

Vì vậy, tổng số tiền đóng bảo hiểm bắt buộc là 10,5% lương gross của người lao động.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền do người lao động phải trả cho nhà nước dựa trên số tiền lương gross của họ. TNCN được tính theo mức thuế suất từ 5% đến 35%, tùy thuộc vào mức lương gross của người lao động.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Để tính toán chính xác số tiền TNCN phải trả, chúng ta cần biết mức thuế suất áp dụng cho mức lương gross của người lao động đó. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức thuế suất TNCN:

Mức lương gross (đồng/tháng)Mức thuế suất
Dưới 5 triệu5%
Từ 5 triệu đến 10 triệu10%
Từ 10 triệu đến 18 triệu15%
Từ 18 triệu đến 32 triệu20%
Từ 32 triệu đến 52 triệu25%
Từ 52 triệu đến 80 triệu30%
Trên 80 triệu35%

Ví dụ, nếu một người lao động có lương gross là 15 triệu đồng mỗi tháng, thì mức thuế suất áp dụng cho mức lương này sẽ là 15%. Vì vậy, số tiền TNCN phải trả sẽ là:

Tiền TNCN = 15 triệu x 15% = 2,25 triệu đồng

Đoàn phí

Đoàn phí là khoản tiền do người lao động phải đóng cho cơ quan đại diện của họ, tức là công đoàn. Số tiền đoàn phí thường là 1% lương gross của người lao động.

Vì vậy, nếu một người lao động có lương gross là 10 triệu đồng mỗi tháng, thì số tiền đoàn phí phải đóng sẽ là:

Đoàn phí = 10 triệu x 1% = 100 nghìn đồng

Đoàn phí

Công ty có được đồng thời trả lương bằng tiền mặt và chuyển khoản cho người lao động không?

Công ty có quyền lựa chọn hình thức trả lương cho nhân viên của mình, tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Công ty có thể trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của người lao động.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, các khoản lương phải được trả bằng tiền tệ Việt Nam. Vì vậy, nếu công ty chuyển khoản lương cho nhân viên bằng ngoại tệ, thì đây là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.

Công ty không trả đủ lương cho người lao động thì bị xử lý như thế nào?

Nếu công ty không trả đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thì đây được coi là vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt tiền. Theo quy định của Luật Lao động năm 2012, các hình thức xử phạt có thể áp dụng là:

  • Khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu công ty thanh toán đầy đủ lương cho người lao động.
  • Xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân hoặc từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp.
  • Buộc công ty thanh toán đầy đủ lương cho người lao động và bồi thường thiệt hại nếu có.
  • Từ chối cấp giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của công ty nếu vi phạm nhiều lần.

Để tính toán lương gross sang net, chúng ta cần biết công thức tính lương gross và các khoản phí cần trừ đi như tiền đóng bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân và đoàn phí. Công ty có quyền lựa chọn hình thức trả lương cho nhân viên của mình, nhưng phải đảm bảo trả bằng tiền tệ Việt Nam. Nếu công ty không trả đủ lương cho người lao động, có thể bị xử phạt tiền hoặc mất giấy phép hoạt động.

Hy vọng bài viết này NT INTERNATIONAL LAW FIRM đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm lương gross và cách tính lương gross sang net. Chúc bạn thành công trong công việc và nhận được mức lương xứng đáng với nỗ lực của mình.

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM