Giấy phép đăng ký kinh doanh là một trong những loại giấy tờ quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào muốn hoạt động kinh doanh hợp pháp. Vậy giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh là gì? Bài viết dưới đây của NT INTERNATIONAL LAW FIRM sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho bạn.

Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh hay giấy phép kinh doanh (GPKD), đây là một loại giấy tờ được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề có điều kiện. Thông thường, GPKD được cấp sau khi doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 8 của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh khi tham gia vào các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh đó trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu bắt buộc mà các doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh một ngành nghề cụ thể, được thể hiện thông qua giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề và yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác. Trong thực tế, chúng ta thường hay gọi tắt tất cả các loại giấy này là giấy phép kinh doanh.

Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì?

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay nhiều người gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không hẳn là giấy phép kinh doanh. Sự khác biệt giữa hai loại giấy này là trong quá trình đăng ký, cá nhân hoặc tổ chức chỉ cần đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong khi giấy phép kinh doanh thì phải được cá nhân hoặc tổ chức xin phép.

Đối tượng cấp Giấy phép kinh doanh

Giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp cho các đối tượng như doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Tổ chức doanh nghiệp trong nước kinh doanh ngành nghề có điều kiện 

Các tổ chức doanh nghiệp trong nước đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đó mới được phép kinh doanh.

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thể kể đến như:

 • Doanh nghiệp bán lẻ bia, rượu phải xin giấy phép bán lẻ bia, rượu.
 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, quán cà phê phải xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, còn rất nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải được cấp giấy phép trước khi thực hiện kinh doanh. 

Đối tượng cấp Giấy phép kinh doanh

Đối tượng cấp Giấy phép kinh doanh

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh để thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Quyền phân phối bán lẻ các mặt hàng, trừ gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí.
 • Quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn dầu, mỡ bôi trơn.
 • Cung cấp dịch vụ logistics, trừ những phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường theo các hiệp định quốc tế (Việt Nam là thành viên).
 • Cho thuê hàng hóa, trừ cho thuê tài chính, trang thiết bị xây dựng có người vận hành.
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, trừ dịch vụ quảng cáo.
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa.
Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sẽ tùy thuộc vào đối tượng yêu cầu cấp và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước

Tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các tổ chức và doanh nghiệp trong nước phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau để được cấp Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, những yêu cầu chủ yếu thường liên quan đến:

 • Điều kiện cơ sở vật chất. Ví dụ như giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm.
 • Điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Ví dụ như văn phòng công chứng, công ty luật hoạt động trong lĩnh vực pháp lý.
 • Vốn pháp định. Ví dụ như trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, yêu cầu vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước

Đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, các điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh được quy định cụ thể trong Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cần đáp ứng các tiêu chí sau để được cấp Giấy phép kinh doanh:

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Có khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Có khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Một số lưu ý về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Những điều kiện trên cũng được áp dụng đối với các dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như dầu, mỡ bôi trơn, gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, cần phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • Đối với hàng hóa như dầu, mỡ bôi trơn, cần xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đã sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam các máy móc, thiết bị, hàng hóa sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
 • Đối với các hàng hóa như gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, cần xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
Một số lưu ý về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Một số lưu ý về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh đối với tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung của Giấy phép kinh doanh

Các thông tin cụ thể được ghi trong Giấy phép kinh doanh phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh và loại giấy phép mà bạn đăng ký. Thông thường, Giấy phép kinh doanh bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật.
 • Sản phẩm, dịch vụ hoặc hàng hóa kinh doanh và phân phối.
 • Phạm vi của các hoạt động kinh doanh.
 • Chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh.
 • Thời hạn của giấy phép kinh doanh.
 • Các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trên đây là bài viết của NT INTERNATIONAL LAW FIRM đã cung cấp các thông tin giúp bạn hiểu rõ giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Hy vọng các thông tin trên đã giúp bạn hiểu được vai trò quan trọng của nó trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. 

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM