Để xác định giá trị của tài sản sau một thời gian sử dụng, chúng ta thường sử dụng phương pháp thẩm định giá tài sản để biết giá trị thị trường hiện tại. Thẩm định giá tài sản là một lĩnh vực chuyên môn được các cơ quan và tổ chức có chức năng và chuyên môn thích hợp thực hiện. Vì vậy, luật pháp hiện nay quy định như thế nào về điều kiện thành lập công ty thẩm định giá? Hãy cùng NT International Law Firm tìm hiểu nhé.

Công ty thẩm định giá là gì?

Thẩm định giá là quá trình mà cơ quan hoặc tổ chức có nhiệm vụ đánh giá giá trị của các loại tài sản bằng tiền theo quy định của Bộ Luật Dân sự, tuân thủ giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định để phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

thành lập công ty thẩm định giá

Công ty thẩm định giá là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khi yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá được đăng ký làm việc tại công ty, trong đó phải có một thành viên là chủ sở hữu.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá được đăng ký làm việc tại công ty.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên phí có ít nhấ 2 thành viên trở lên khi yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó tối thiểu hai thành viên phải là cổ đông.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.
 • Phần vốn góp của công ty không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của tổ chức thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Thành lập công ty hợp danh

Khi yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, công ty hợp danh cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của luật pháp.
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá được đăng ký làm việc tại công ty, trong đó cần có ít nhất 02 thành viên của công ty hợp danh.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá được đăng ký làm việc tại công ty.

Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần khi muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó phải có ít nhất 02 cổ đông sáng lập.
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức cũng phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Yêu cầu đối với người đại diện pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty thẩm định giá

 • Là một chuyên viên thẩm định giá được đăng ký tại công ty
 • Cần có ít nhất 03 năm làm chuyên viên thẩm định giá trước khi trở thành người đại diện pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty thẩm định giá
 • Không phải là người đại diện pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty thẩm định giá đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong vòng 01 năm 12 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp tư nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Phải có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó bao gồm ít nhất 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Giám đốc của doanh nghiệp tư nhân phải đồng thời là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Yêu cầu đối với thẩm định viên về giá

 • Người có khả năng thực hiện hành vi dân sự
 • Có phẩm chất đạo đức cao, trung thực và khách quan
 • Có văn bằng đại học và sau đại học trong lĩnh vực vật giá, thẩm định giá và các ngành như Kinh tế, kỹ thuật kinh tế, kỹ thuật, luật liên quan đến thẩm định giá từ các trường đào tạo có uy tín ở Việt Nam hoặc nước ngoài
 • Có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực đã được đào tạo, tính từ ngày nhận bằng đại học theo chuyên ngành quy định
 • Có Chứng chỉ đào tạo thẩm định giá do cơ quan hoặc tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp, theo quy định của Bộ Tài chính, trừ một số trường hợp nhất định
 • Đã tốt nghiệp đại học và sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về vật giá, thẩm định giá
 • Đã tốt nghiệp đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật kinh tế, kỹ thuật, luật liên quan đến thẩm định giá và có bằng cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá
 • Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Hồ sơ để đăng ký thành lập công ty thẩm định giá bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ của công ty
 • Danh sách các thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần)
 • Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là cá nhân) hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức (nếu là tổ chức)
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là tổ chức), cùng với văn bản ủy quyền cho người đại diện.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty để thẩm định giá cần được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được xem xét nội dung.

Quy trình thanh toán phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ diễn ra đồng thời với việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ nào cần thiết.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần chờ trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty thẩm định giá

 • Khắc con ấn;
 • Bảng hiệu tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để thực hiẹện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In và đặt in hóa đơn;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xin giấy chứng nhận thành lập công ty thẩm định giá

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Thủ tục xin giấy chứng nhận thành lập công ty thẩm định giá

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thành lập công ty thẩm định giá bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh thành lập công ty thẩm định giá theo mẫu được Bộ Tài chính quy định.
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên được doanh nghiệp xác nhận.
 • Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có).
 • Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Danh sách xác nhận vốn góp của các thành viên (trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
 • Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
 • Bản sao công chứng văn bản bổ nhiệm chức vụ của đại diện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được gửi tới Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính thông qua việc nộp hồ sơ.
 • Công ty cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và có thể gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.
 • Khi nhận được hồ sơ, Cục Quản lý giá có thể yêu cầu thẩm định viên xem xét về giá cả, hoặc yêu cầu công ty giải thích hoặc cung cấp tài liệu để hỗ trợ quá trình kiểm tra, so sánh, xác minh hoạt động và thông tin khác trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

 • Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý giá sẽ xem xét để cấp Giấy chứng nhận cho việc thành lập công ty thẩm định giá trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong trường hợp bị từ chối, Cục Quản lý giá sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do.

Trên đây là những thông tin về điều kiện và thủ tục thành lập công ty thẩm định giá mà NT International Law Firm đã chia sẻ đến bạn đọc. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn nào liên quan về các thủ tục thành lập công ty thẩm định giá hoặc vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể. Xin chân thành cảm ơn!

Tham khảo:

Điều Kiện, Hồ Sơ Và Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tài Chính 2024

Vốn Tối Thiểu Thành Lập Công Ty Hiện Nay Là Bao Nhiêu?

Tìm Hiểu Điều Kiện Và Thủ Tục Thành Lập Công Ty Du Lịch

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM