Kỷ luật lao động là một chủ đề quan trọng và nhạy cảm trong quản lý nhân sự và quản lý doanh nghiệp. Việc thiếu sự chú ý đến vấn đề này có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho cả nhân viên và công ty. Trong khi đó, việc thiết lập và thực thi các quy tắc và quy định liên quan đến hành vi của nhân viên trong công ty có thể giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và bảo vệ quyền lợi của cả nhân viên và công ty. Trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh gay gắt hiện nay, kỷ luật lao động là yếu tố cần thiết để giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức và phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn về kỷ luật lao động, tầm quan trọng của nó, và các biện pháp kỷ luật phù hợp để áp dụng trong công ty.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là kỷ luật lao động là gì, những hình thức xử lý kỷ luật lao động mà bạn đọc cần lưu ý gì? Để giải đáp những thắc mắc đó, NT International Law Firm xin được giải đáp các vấn đề trên như sau:

Kỷ luật lao động là gì?

Theo Điều 117 Bộ luật lao động năm 2019, khái niệm về kỷ luật lao động được định nghĩa như sau:

“Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.”

Dựa theo định nghĩa trên, có thể hiểu kỷ luật lao động là việc thiết lập và thực thi các quy tắc và quy định liên quan đến hành vi của nhân viên trong công ty. Mục đích của kỷ luật lao động là tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo tính công bằng và đối xử tốt với nhân viên, và bảo vệ quyền lợi của cả nhân viên và công ty.

Các hình thức kỷ luật lao động

Hiện nay theo bộ luật lao động năm 2019, các hình thức kỷ luật được quy định tại điều 124 như sau:

“1. Khiển trách.

 1. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
 2. Cách chức.
 3. Sa thải.”

Đây là các hình thức kỷ luật tuy nhiên về trình tự xử lý kỷ luật lao động, không phải khi người lao động vi phạm thì muốn áp dụng hình thức nào cũng được. Việc xử lý kỷ luật lao động cần tuần theo một số nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động nhất định theo Điều 122 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

 1. a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 2. b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 3. c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 4. d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
 5. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 6. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
 7. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:
 8. a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 9. b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 10. c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
 11. d) Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
 12. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Đối với hình thực xử lý kỷ luật là sa thải, cần lưu ý hình thức này được người sử dụng lao động áp dụng trong các trường hợp được quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

 1. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;
 2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;
 3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động (Điều 127 Bộ luật lao động 2019):

“1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

 1. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
 2. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.”

Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Sau đây chúng tôi xin tóm gọn lại quy trình xử lý kỷ luật lao động như sau:

 • Thu thập chứng cứ: Nhân viên cần phải được thông báo về việc vi phạm và được yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề. Nếu có bằng chứng, chúng cần được thu thập và lưu trữ.
 • Tiến hành cuộc họp: Nếu vi phạm đủ nghiêm trọng, sẽ tiến hành một cuộc họp để xem xét tình hình. Trong cuộc họp này, nhân viên có quyền được nghe và phản hồi với các giám đốc và người quản lý.
 • Quyết định: Sau khi nghe tất cả các bên liên quan, quyết định sẽ được đưa ra về việc xử lý kỷ luật lao động. Quyết định này có thể bao gồm việc phạt tiền, giảm lương, đình chỉ công tác hoặc sa thải.
 • Thông báo: Sau khi quyết định được đưa ra, nhân viên cần được thông báo về quyết định và lý do của nó. Thông báo này cần được thực hiện bằng văn bản và có thể yêu cầu chữ ký của nhân viên.
 • Ghi chép: Tất cả các thông tin liên quan đến quá trình xử lý kỷ luật lao động cần được ghi chép và lưu trữ. Các thông tin này bao gồm tên nhân viên, thời điểm xảy ra vi phạm, quyết định và lý do của nó.

Những lưu ý khi xử lý kỷ luật lao động

 • Tuân thủ quy định pháp luật:

Công ty cần tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến kỷ luật lao động, đảm bảo sự hợp pháp và tránh các tranh chấp pháp lý.

 • Cung cấp thông tin rõ ràng: 

Công ty cần cung cấp thông tin rõ ràng và chi tiết cho nhân viên liên quan đến các quy tắc và quy định kỷ luật lao động, đảm bảo tính minh bạch và tránh hiểu lầm.

 • Đối xử công bằng với tất cả nhân viên: 

Công ty cần đối xử công bằng với tất cả nhân viên, tránh sự thiên vị hay phân biệt đối xử trong việc áp dụng kỷ luật lao động.

 • Giữ bảo mật thông tin: 

Công ty cần giữ bảo mật thông tin liên quan đến các biện pháp kỷ luật lao động, tránh việc tiết lộ thông tin riêng tư của nhân viên.

 • Tạo ra môi trường làm việc tích cực: 

Công ty nên tạo ra một môi trường làm việc tích cực, động viên và khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình, đồng thời giảm thiểu các trường hợp cần áp dụng kỷ luật lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi cung cấp để khách hàng tham khảo về kỷ luật lao động. Tuy nhiên trên đây chỉ là một phần nhỏ trong các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động. Trường hợp bạn đọc còn nhiều câu hỏi thắc mắc có đến pháp luật lao động và các vấn đề liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 090.252.4567 hoặc email: info@congtyluatnt.vn để được tư vấn cụ thể. 

Rate this post

“Nội dung bài viết dẫn chiếu quy định pháp luật tại thời điểm viết bài và mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác vui lòng liên hệ luật sư tư vấn.”

NT INTERNATIONAL LAW FIRM